Werkzaamheden Weerijs-Zuid afgerond

mei 24, 2017

Werkzaamheden Weerijs-Zuid afgerond

De herinrichting van het gebied Weerijs-Zuid is voltooid. Op 24 mei openden de bestuurscommissie Weerijs-Zuid en gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Financiën) het gebied.

In het gebied zijn op grote schaal doelen voor landbouw, natuur, water, recreatie, wonen en werken gerealiseerd. Weerijs-Zuid is nu aantrekkelijker geworden voor ondernemers en recreanten en leefbaarder voor bewoners.

Ruimte voor water, dieren, planten en recreatie
Door het verbinden van natuurgebieden ontstaat er een robuust natuurnetwerk waar dieren en planten zich kunnen verplaatsen en ontwikkelen. Van de Pannenhoef in Rijsbergen naar de Vloeiweide en de Krabbebossen tot aan het Mastbos bij Breda. In totaal werd er 140 hectare nieuwe natuur en 44 hectare ecologische verbindingszone aan dit natuurnetwerk toegevoegd.Ook is er nu meer ruimte voor het water en verbetering van de waterkwaliteit. Onder meer door de nieuw gegraven Bijloop, flauwe oevers en waterbergingsgebieden. Verder zijn in het gebied bestaande wandel- fiets- en ruiterpaden opgeknapt en verlengd én zijn er nieuwe paden aangelegd.

Feestelijke opening
Met de afronding van de werkzaamheden is een mijlpaal bereikt voor Weerijs-Zuid. Gedeputeerde Erik van Merrienboer en de bestuurscommissie Weerijs-Zuid openden het gebied daarom op feestelijke wijze. Dit deden zij samen met ongeveer 40 kinderen van basisschool Sint Bavo uit Rijsbergen, bij de nieuwe trekpont in de Aa of Weerijs. Op Hemelvaartsdag, 25 mei, is er een publieksdag. Er zijn dan verschillende activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en een overzicht van de activiteiten vindt u op weerijszuid.nl

Bestuurscommissie Weerijs-Zuid
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is de bestuurscommissie Weerijs-Zuid in 2007 gestart met de herinrichting van Weerijs-Zuid. De bestuurscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, ZLTO, de gemeenten Zundert en Breda, waterschap Brabantse Delta, Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. De commissie wordt ondersteund door het Kadaster.