Zienswijze: 9 aanbevelingen voor ontwerp-beleidskader Wonen en Werken

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

december 13, 2022

Zienswijze: 9 aanbevelingen voor ontwerp-beleidskader Wonen en Werken

De Brabantse Milieufederatie heeft samen met Brabants Landschap en Natuurmonumenten een zienswijze ingediend op het ontwerp-beleidskader Wonen en Werken van de provincie Noord-Brabant. De organisaties doen negen concrete aanbevelingen om te komen tot een toekomstbestendige en natuurinclusieve leefomgeving.

In het ontwerp-beleidskader Wonen en Werken worden de provinciale doelen voor de leefomgeving verder uitgewerkt. Denk daarbij aan de verduurzaming van dorpen, steden en bedrijventerreinen. Waarbij het ook raakvlakken heeft met de energietransitie, mobiliteitstransitie en andere transities.

Kortom: het ontwerp-beleidskader gaat over de verdeling van de schaarse ruimte die er in Brabant is.

Aanbevelingen voor een duurzame leefomgeving

Voor de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten is het belangrijk dat de provinciale ambities voor de leefomgeving worden gerealiseerd met oog voor natuur, milieu en klimaat.

De organisaties doen negen aanbevelingen, in vier hoofdonderwerpen. Het gaat om:

1. Zuinig ruimtegebruik

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande locaties en terreinen
 • Betrek ook natuurorganisaties bij het maken van regionale afspraken bedrijventerreinen voor de vestiging van (X)XL-logistiek (> 3 hectare)
 • Maak water en bodem echt sturend

2. Natuur en landschapsinvestering bij nieuwe bebouwing en installaties

 • Een landschapsinvesteringsnorm voor alle nieuwe bebouwing en verharding
 • Neem regie op de cumulatieve effecten van bronnen op natuurwaarden

3. Duurzaam bouwen (milieu- en natuurinclusief)

 • Bouw water- en klimaatrobuust
 • Maak een ‘natuurinclusieve’ verstedelijkingsstrategie
 • Focus op circulair én biobased (ver)bouwen

4. Rood- voor groen constructies

 • Neem kaders op voor nieuwe landgoederen

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten gaan graag in gesprek met het provinciebestuur over de zienswijze en het beleidskader.

DOWNLOAD ZIENSWIJZE

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  07 juni 2024 Half juni tussenuitspraak over kwetsbare Regte Heide en drinkwaterwinning
 • Nieuws
  30 mei 2024 4 juni | Hét groene verkiezingsdebat
 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht

Meer nieuws

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!