Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Nieuws | Thema: Juridische zaken

februari 13, 2024

Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Uitzicht uit vogelhut in Natura 2000-gebied de Groote Peel | Visit Brabant

De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft samen met een groep natuur- en milieuorganisaties een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. We maken ons grote zorgen over de dreigende forse aantasting van meerdere Brabantse en Limburgse natuurgebieden vanwege de uitbreiding en wijziging van locaties van Defensie.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geeft een aantal redenen waardoor de veiligheidssituatie verslechterd is. Wij stellen de zorg daarover op geen enkele manier ter discussie. In de plannen wordt de indruk gewekt alsof meer ruimte voor Defensie de enige oplossing is voor de genoemde vraagstukken (waaronder een tekort aan grondstoffen, klimaatverandering, pandemieën, en dergelijke), terwijl die in onze ogen een veel bredere benadering vragen.

Ruimte in Nederland is schaars en de druk op de natuur is al hoog. Dit maakt het belangrijk dat de ‘nut en noodzaak’ van ruimte vragende activiteiten, ook van Defensie, goed onderbouwd zijn.

Te hoge druk op de natuur

In de Brabant en Limburg zijn velen oefenterreinen, kazernes en luchtbases (vier van de vijf) van Defensie. We hebben al regelmatig met Defensie gesproken over de huidige verstoring door deze activiteiten. De mogelijke uitbreiding en wijzigingen van locaties zou boven op deze overbelasting van de natuur en leefbaarheid komen. Zo leidt het tot nog meer verstoring en verslechtering van Brabantse en Limburgse natuurgebieden.

Wij vragen daarom nadrukkelijk om het natuurbelang mee te nemen in de plannen. Zo wordt ook voorkomen dat het haaks staat op wettelijke ambities en doelen voor natuurgebieden, zoals voor Natura 2000-gebieden.

Download de zienswijze

 

Over de organisaties

Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, BPG Vereniging landelijk Brabant, Natuur en Milieufederatie Limburg, Gezond Leefmilieu Venray, Milieudefensie Venray e.o., Stg Natuur en Rust, Werkgroep behoud de Peel en de BMF geven gezamenlijk een reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Programma Ruimte voor Defensie en participatieplan.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!