Zienswijze op Ontwerp-wijziging Interim omgevingsverordening

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

september 1, 2020

Zienswijze op Ontwerp-wijziging Interim omgevingsverordening

Foto van Kris Roderburg, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 523.395

TILBURG – De Brabantse Milieufederatie heeft, mede namens Brabants Landschap en Natuurmonumenten, een zienswijze ingediend op de Ontwerp-wijziging Interim Omgevingsverordening. De wijziging gaat onder andere over het tempo waarin Brabantse veehouders verouderde stalsystemen moeten aanpassen.

De natuur- en milieuorganisaties rekenen er op dat het college van Gedeputeerde Staten vasthoudt aan de afgesproken doelen in het Convenant Stikstof, het ‘hand aan de kraan-principe’ blijft hanteren en de regie houdt op de verduurzaming van de agrarische sector, in het belang van robuuste natuur én een gezonde leefomgeving voor alle Brabanders.

DOWNLOAD ZIENSWIJZE

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!