Zienswijze op ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-beheerplan Peelvenen

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

juli 14, 2022

Zienswijze op ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-beheerplan Peelvenen

Zomerwandeling door de Peel, foto: BMF, Erik van der Burgt

De Brabantse Milieufederatie heeft een constructieve zienswijze ingediend op het ontwerp-wijzigingsbesluit van de provincie op het Natura 2000-beheerplan van de Peelvenen. De focus ligt daarbij op het tegengaan van verdroging in de natuurgebieden.

De natuur- en milieuorganisatie is blij dat de provincie Noord-Brabant de natuurbescherming in de Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel wil versterken. Zo wil de overheid in twee jaar tijd toewerken naar een situatie waarin agrarisch ondernemers minder of niet afhankelijk zijn van beregening.

Maak uitvoering concreet

Voor de natuur is het belangrijk dat er goed beleid is om verdere verdroging van het gebied te voorkomen. Maar dan moet er ook voortvarend uitvoering worden gegeven aan het beleid.

De Brabantse Milieufederatie doet vijf concrete voorstellen om het Natura 2000-beheerplan te verbeteren.

DOWNLOAD ZIENSWIJZE

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!