Zorgen over nieuw fosfaatrechtenstelsel

oktober 7, 2015

Zorgen over nieuw fosfaatrechtenstelsel

Deze week hebben een aantal natuur- en milieuorganisaties, waaronder ook de natuur en milieufederaties hun zorgen geuit over de ontwikkelingen in de melkveehouderij aan staatssecretaris Dijksma (landbouw en natuur). Dit naar aanleiding van het nieuwe fosfaatrechtenstelsel dat zal worden geïmplementeerd om de hoeveelheid fosfaat in de melkveehouderij terug te dringen.

StalVolgens de betrokken organisaties worden er steeds deeloplossingen bedacht die niet bijdragen aan de verduurzaming van de veehouderij. Bij een verkeerde uitwerking van het fosfaatrechtenstelsel bestaat namelijk het risico dat intensivering van de melkveehouderij wordt beloond in plaats van afgeremd. De organisaties roepen de staatssecretaris daarom op om het nieuwe fosfaatrechtenstelsel zo te implementeren dat de grondgebonden melkveehouderij in Nederland daadwerkelijk gestimuleerd wordt. Hiertoe zijn in de brief aan de staatssecretaris een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Met grondgebonden melkveehouderij bedoelen de organisaties dat voer en mest in een lokaal gesloten kringloop van maximaal 20 km wordt geproduceerd en afgezet. De betrokken natuur- en milieuorganisaties willen dat dit binnen een termijn van 5 jaar gerealiseerd zal worden. In de brief wordt daarom nadrukkelijk gepleit voor een integrale en samenhangende aanpak om de landbouw en veehouderij daadwerkelijk te verduurzamen.Brief m.b.t. fosfaatrechtenstelsel

Lees hier verder voor de brief en de concrete aanbevelingen: Brief m.b.t. fosfaatrechtenstelsel