Zuidelijk tracé 380kV maatschappelijk onacceptabel

januari 29, 2015

Zuidelijk tracé 380kV maatschappelijk onacceptabel

De vier actiecomités in Breda, Etten-Leur, Halderberge en Oosterhout tegen het 380kV-hoogspanningstracé hebben vrijdag gezamenlijk een brief gestuurd aan de verantwoordelijke ministers Kamp en Schultz van Haegen.

Met de brief maken zij de betrokken ministeries duidelijk dat het huidige voorgenomen tracé maatschappelijk onwenselijk en onacceptabel is. De brief wordt onderschreven door de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en 11 lokale natuur- en milieugroepen.

Nieuw onderzoek naar de effecten
Het voorgenomen tracé heeft grote negatieve gevolgen voor natuur, vogels, landschap en leefomgeving. Dat is onacceptabel en in strijd met het ruimtelijk beleid en de natuur- en milieuwetgeving, vinden de actiecomités en natuur- en milieuorganisaties.

Zij vragen om nieuw onderzoek en een nieuwe milieueffectrapportage (MER). In de MER dienen alternatieve routes volledig meegenomen te worden. De brief is onderbouwd met argumenten over de schade aan natuur en maatschappelijke gevolgen van geschonden uitgangspunten van rijksbeleid.

In gesprek met Kamp op 3 februari
Dit signaal zullen de actiecomités ook zeker herhalen in hun gezamenlijk gesprek met minister Kamp. Dat gesprek stond aanvankelijk in december gepland, maar werd vanwege ziekte van de minister uitgesteld. Henk Kamp zal op 3 februari Oosterhout bezoeken en in gesprek gaan met afgevaardigden van deze actiecomités.