Zundert walst historische ‘Van Gogh-paden’ plat

januari 4, 2016

Zundert walst historische ‘Van Gogh-paden’ plat

Afgelopen week is de Landinrichtingscommissie Weerijs Zuid begonnen met het verharden van de historische ‘Van Gogh-zandpaden’ gelegen in de gemeente Zundert. De Brabantse Milieufederatie is onaangenaam verrast dat deze eeuwenoude zandpaden met cultuurhistorische waarde onder handen worden genomen, terwijl omgevingsvergunning die volgens de BMF hiervoor nodig is nooit is aangevraagd. Op grond van het bestemmingsplan is het namelijk verboden om zonder vergunning de onverharde paden en wegen te verharden. Om onomkeerbare aantasting van het cultuurhistorisch landschap te voorkomen heeft de BMF de gemeente verzocht de werkzaamheden per direct stil te leggen. Helaas heeft de gemeente geen gehoor gegeven aan deze oproep. Ook heeft aangifte bij de politie en een melding bij de provincie tot op heden niets opgeleverd.

VanGogh padenOndertussen gaan de werkzaamheden gewoon door. De zandpaden waar het om gaat, zoals onder meer de Smokstraat en zandpad Akkerstraatje staan allen op de cultuurhistorische waardenkaart van Noord-Brabant en zijn bewandeld door Vincent van Gogh. Door de zandpaden te verharden wordt mensen de mogelijkheid ontnomen de sfeer van ‘toen’ te beleven. De BMF vindt het verbazingwekkend dat de gemeente Zundert zo achteloos omspringt met historische elementen in haar landschap. Daarom is er ook een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend die deze week in het college besproken zal worden.

Update 16 december 2015
Omdat de gemeente Zundert blijft weigeren de werkzaamheden stil te leggen, heeft de BMF  vandaag beroep aangetekend tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het vorige week ingediende handhavingsverzoek. De BMF heeft verzocht de werkzaamheden direct stil te laten leggen. De BMF meent dat sprake is van een spoedeisend belang, omdat de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de zandpaden worden aangetast.

De gemeente heeft gisteren laten weten dat zij nog geen besluit heeft genomen en eerst een advies vraagt aan een extern juridisch adviseur over de vraag of een omgevingsvergunning nodig is. De BMF heeft daarop de gemeente direct in gebreke gesteld.

Update 4 januari 2016
Inmiddels zijn twee van de historische zandpaden helaas verhard. Ondanks de tijdelijke maatregel van de rechtbank de werkzaamheden aan de overige zandpaden op te schorten was de gemeente Zundert niet van plan deze maatregel te handhaven. Om te voorkomen dat de verharding van de historische ‘Van Gogh-zandpaden’ in het nieuwe jaar verder zouden gaan, heeft de BMF vandaag contact opgenomen met de provincie. Gelukkig heeft de provincie besloten dat de verhardingswerkzaamheden moesten worden stilgelegd. Morgenmiddag is de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Breda. De BMF wil niet alleen dat de aantasting van de zandpaden definitief wordt stilgelegd, maar ook dat de verharding van de Smokstraat en het Akkerstraatje wordt teruggedraaid.

Update 5 januari 2016
De rechter doet uiterlijk maandagochtend uitspraak in deze zaak.