Biodiversiteit

Biodiversiteit

De Brabantse Milieufederatie zet zich in voor meer biodiversiteit in Brabant. Veel verschillende planten en dieren zijn belangrijk voor het leven. Voor het behoud van de natuur en voor het voortbestaan van de mens. Het gaat dan ook om een grote variatie in ecosystemen en verscheidenheid binnen soorten.

De mens is afhankelijk van andere organismen. Een grote biodiversiteit zorgt uiteindelijk voor schone lucht, schoon water en vruchtbare grond. Daarbij verhoogt het ook het welzijn en de kwaliteit van leven. De BMF richt zich op het beschermen van leefgebieden. Een gezond ecosysteem vormt namelijk een veilige leefomgeving voor individuele plant- en diersoorten. En daarmee voor de biodiversiteit.

Voor de Brabantse Milieufederatie is biodiversiteit een belangrijk speerpunt. Wij brengen dit onderwerp in bij beleidsontwikkeling en werken samen met anderen aan projecten om biodiversiteit te verhogen.

Bodem en water

Bij het stimuleren van biodiversiteit moet er ook rekening worden gehouden met de ondergrond. De onderste bodemlaag heeft invloed op de kwaliteit bomen, planten en dieren die er boven leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om breuken in de bodem en ondergrondse waterstromen. Dit bepaalt dat sommige gebieden natter zijn dan andere. Dat er op de ene plek beken en waterlopen zijn en op een andere plaats zandruggen zijn ontstaan. De bodemlagen hebben veel invloed op de flora en fauna.

Beken, bossen en weidegronden liggen niet zomaar ergens, het is geen toeval. De kwaliteit van de bodem bepaalt wat er op groeit en graast, welke vegetatie en habitats er zijn. Dat betekent ook dat planten en dieren niet zomaar ergens leven. Zij maken deel uit van een ecosysteem dat op een bepaalde ondergrond is ontstaan.

Alles hangt uiteindelijk ook samen met de gesteldheid van de bodem, de hoeveelheid water en waterkwaliteit. Natuur kan je niet even namaken of op een andere plek aanleggen of inpassen. De ondergrond bepaalt heel veel en is niet maakbaar. Die is het gevolg van langdurige geologische processen. De BMF brengt dit voortdurend onder de aandacht bij ruimtelijke plannen. Wij pleiten dan ook sterk voor behoud van de onderste lagen, als basis voor natuurlijke leefgebieden en ecosystemen.

Onze andere natuur en landschapsprojecten

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!