Inwoners aan Zet voor waterinfiltratie en biodiversiteit

Inwoners aan Zet voor waterinfiltratie en biodiversiteit

Het project Inwoners aan Zet ondersteunt gemeenten, lokale initiatieven en inwoners in het werkgebied van waterschap De Dommel bij het vergroenen van de woonomgeving en het slimmer omgaan met water.

Een groene woonomgeving en een bodem die water opneemt helpen om de negatieve effecten van klimaatverandering zoals hitte, wateroverlast en droogte tegen te gaan. In het gebied van Waterschap de Dommel gaan we daar samen met inwoners, lokale initiatieven, gemeentes en onze partners voor aan de slag in het project Inwoners aan Zet.

Voor wie?

Het project is er voor iedereen die iets wil doen, maar nog wel wat hulp kan gebruiken. Inwoners aan Zet stimuleert inwoners, bewonersinitiatieven en gemeenten om samen te werken aan waterinfiltratie en biodiversiteit en geeft hulp met:

 • kennis, geld en advies over maatregelen die je kunt nemen;
 • het opzetten van nieuwe lokale initiatieven;
 • Het verbinden van lokale groepen om kennis en ervaring te delen.

Aan de slag

Met een ‘menukaart’ aan concrete maatregelen kun je snel stappen zetten. Het project biedt:

 • Een Informatiepunt Klimaatadaptatie waar je een schat aan informatie vindt over wat je allemaal kunt doen.
 • Een pakket waarmee je een ‘Tuiny Poel’ of ‘Tuiny Forest’ kunt aanleggen, zodat je zelfs een kleine tuin klimaatbestendig maakt.
 • Een laagdrempelig online webinar of bijeenkomst met als thema: ‘Een levende tuin maak je zelf’, waarin je leert hoe je je tuin groener, natuurlijker en diervriendelijker maakt.
 • Tuincoaches die adviseren bij de aanleg van een klimaatbestendige tuin.
 • Groenblauwe meetcampagnes om via burgerwetenschap de effecten te meten van vergroening.
 • Een ‘Groene Doos’, waarmee je nieuwe bewoners en huurders kunt stimuleren om hun tuin klimaatbestendig in te richten.
 • Heb je een vraag over het klimaatbestendig maken van je tuin en woonomgeving? Stel je vraag aan ons, dan zoeken wij iemand die je verder kunt helpen en brengen we je in contact met diegene!
 • Jaarlijkse bijeenkomsten op locatie om van elkaars initiatieven te leren.
 • Nieuwsbrieven voor deelnemers en geïnteresseerden

Stel je vraag!

Heb je een vraag over het klimaatbestendig maken van je tuin en woonomgeving? Wil je bijvoorbeeld weten hoe je dit aanpakt, welke organisatie bij jou in de buurt hier al mee bezig is, of hoe je zelf iets organiseert met je buurtgenoten? Als wij iemand kennen die jou kan helpen met je vraag, dan brengen wij jullie met elkaar in contact.

Stel je vraag

Verder lezen

Meer weten?

Wil jij ook iets doen als gemeente of als inwoner, om samen met je buurtgenoten je woonomgeving te vergroenen, en om wateroverlast en droogte te voorkomen?

Neem dan contact op met inwonersaanzet@brabantsemilieufederatie.nl.

Lees meer in de flyer

Wie zijn wij?

Het project is een samenwerkingsverband van zes partners: waterschap De Dommel, Velt, IVN, de Brabantse Milieufederatie, Earthwatch Europe en B-team Eersel. Inwoners aan Zet wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant in het kader van het Deltaplan Hoge Zandgronden.

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!