Klimaat in de stad

Klimaat in de stad

Water heeft veel invloed op het klimaat en de leefbaarheid in de stad. Open water en groen in de stad voorkomen hittestress. De Brabantse Milieufederatie pleit dan ook voor volop ruimte voor water en groenvoorzieningen in de stad, groene daken en geen verharding waar dat niet noodzakelijk is.

In de stad wordt extra warmte geproduceerd door alle verkeer en bedrijvigheid, de opgevangen warmte per vierkante kilometer is groter door alle bebouwing, gebouwen en bestrating houden alle warmte ook nog eens extra lang vast. Hierdoor is het in de stad een paar graden warmer dan op het platteland: het ‘Urban Heat Island- effect’. Klimaatveranderingen maken dit effect alleen maar groter. Voor het welzijn van stedelingen is het dus belangrijk dat er voldoende water is in de stedelijke omgeving.

Natuurlijk willen we dat liever niet in de vorm van overstromingen. Regenval zorgt vaker voor overstromingen want klimaatveranderingen geven ook grotere pieken in regenval. In steden is steeds meer van de ondergrond verhard. Er zijn meer gebouwen, meer bestrating en meer asfalt. Dat zorgt ervoor dat regenwater niet in de bodem trekt, maar afgevoerd wordt naar het riool. Als regenwater niet wordt afgevoerd maar wordt opgenomen door de ondergrond is dat zowel een goede buffer tegen overstromingen als een factor die het klimaat in de stad prettiger maakt.

De Brabantse Milieufederatie pleit dan ook voor volop ruimte voor water en groenvoorzieningen in de stad, groene daken en geen verharding waar dat niet noodzakelijk is. Wij brengen deze onderwerpen in beleidsstukken als het Provinciaal Waterplan.

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur