Lagenbenadering

Lagenbenadering

De lagenbenadering is een manier om naar je omgeving te kijken:

  • De ondergrond (ook wel basislaag genoemd) verandert maar langzaam. Het gaat om landschapskenmerken als grondsoort, rivieren, en reliëf. Natuurlijke kenmerken die we nauwelijks (na) kunnen maken.
  • De volgende laag is de netwerklaag. Die verandert al sneller. Kanalen, wegen en pijpleidingen kunnen we bijvoorbeeld snel aanleggen. Toch kunnen deze netwerken al eeuwen oud zijn.
  • De bovenste laag is de occupatielaag. Deze laag verandert het snelst. Huizen, een plantsoen of een stoplicht zijn vaak zó aangelegd.

 

Bron: www.ruimtemettoekomst.nl

 

Deze gemiddelde veranderingssnelheden kloppen natuurlijk niet altijd: de Amsterdamse grachten zijn eeuwenoud en kunnen tot verschillende lagen gerekend worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een ecoduct. De verschillende lagen hangen immers met elkaar samen en wat in de ene laag mogelijk is, hangt vaak van een andere laag af.

Toch is de lagenbenadering een geschikte manier om te begrijpen wat de Brabantse Milieufederatie belangrijk vindt bij verschillende ontwikkelingen. We hechten waarde aan het landschap van Brabant, dat ook voorwaarde is voor het voortbestaan van typisch Brabantse planten en dieren. Deze ondergrond is vaak in eeuwenlange processen gevormd. Als deze laag wordt aangetast kunnen we die nauwelijks (na)maken. Als we zuinig willen zijn op ons natuurlijk kapitaal en duurzame ontwikkeling nastreven, zijn veerkracht en omkeerbaarheid van ingrepen erg belangrijk. De hogere lagen zijn relatief ‘maakbaar’ in vergelijking met de ondergrond. De Brabantse Milieufederatie is er vaak voor om deze hogere lagen aan te passen, in plaats van de ondergrond aan te tasten.

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur