Watersysteembenadering

Watersysteembenadering

Water is van nature grenzeloos. Wat je op de ene plaats verandert in de waterhuishouding, heeft op een andere plaats effect. Een watersysteem vormt een functionele eenheid.

Watervervuiling bij Eindhoven zit in Den Bosch nog steeds in het water. Water vasthouden in Vlaanderen kan zorgen voor watertekort in Eindhoven, of juist een overstroming voorkomen. Onder de grond zijn het grondwaterstromen die verschillende plaatsen met elkaar verbinden. Aan de oppervlakte vormen beken, rivieren, kanalen, vennen en andere waterpartijen de verbinding. Ook tussen het grond- en oppervlaktewater bestaan vele verbanden; als regenwater de tijd krijgt kan het in de grond zijgen, grondwater komt aan de oppervlakte in de vorm van kwel, of we pompen het zelf op.

De watersysteembenadering zet ertoe aan om juist dáár maatregelen te treffen waar die het meest effectief zijn en de ondergrond het minst aantasten. Regenwater kun je bijvoorbeeld bovenstrooms vasthouden in sloten, zodat het na een bui niet allemaal tegelijk in de beek samenkomt. De beek treedt daardoor niet buiten zijn oevers. Een ander voorbeeld: als je vochtgevoelige gewassen niet in een beekdal teelt is versnelde waterafvoer daar niet nodig.

Door vanaf het hoogste deel van een stroomgebied de principes eerst vasthouden, dan bergen en dan afvoeren toe te passen ontstaat een veel geleidelijker afvoer, met minder pieken en dalen.

De kosten en baten van een maatregel liggen in veel gevallen niet op dezelfde locatie. Dat is lastig. Onder andere de vele bestuurlijke grenzen tussen waterschappen, gemeenten, provincies en landen, maken het niet vanzelfsprekend een gezamenlijke duurzame waterhuishouding te voeren. De Brabantse Milieufederatie maakt zich sterk voor toepassing van de watersysteembenadering.

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur