Klachten

Klachtenprocedure

De Brabantse Milieufederatie werkt samen met Brabanders aan een duurzame toekomst. En die missie nemen we serieus. Toch kan het voorkomen dat je vragen hebt of een klacht wilt indienen. Daarom is onderstaande klachtenprocedure ontwikkeld.

Doel van de klachtenprocedure

  • Ontvangen klachten behandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige en zorgvuldige manier.
  • Het bestuur inzicht geven in het aantal, de soort en de ernst van ontvangen klachten.
  • Klachten gebruiken om werkprocessen te verbeteren en inhoudelijk beleid te evalueren.

Hoe werkt de klachtenprocedure?

U kunt op verschillende manieren uw klacht bij de BMF kenbaar maken. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per mail via onderstaande knop.

KLACHT INDIENEN

Ontvangen klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en direct doorgeleid naar de directie van de BMF, tenzij een klacht betrekking heeft op de directie. In dat geval wordt een klacht doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur van de BMF. Een klager ontvangt altijd binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie.

Van alle ontvangen klachten en de afwikkeling daarvan stelt de BMF een jaarlijkse rapportage op, die wordt besproken met het bestuur.