Klachten

Klachten

De Brabantse Milieufederatie werkt samen met Brabanders aan een duurzame toekomst. En die missie nemen we serieus. Toch kan het voorkomen dat je vragen hebt of een klacht wilt indienen. Daarom is onderstaande klachtenprocedure ontwikkeld.

Klachtenprocedure

Een klacht heeft betrekking op onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een brief te laat beantwoord is of je onjuiste informatie over een bijeenkomst hebt ontvangen. Je kan op verschillende manieren een klacht doorgeven: 

 • per e-mail: bmf@brabantsemilieufederatie.nl 
 • telefonisch: 013-535 6225 
 • per post:
  Brabantse Milieufederatie
  t.a.v. de directeur-bestuurder
  Heuvelring 92
  5038 CL te Tilburg
   

of per mail via onderstaande knop. 

KLACHT INDIENEN

Ontvangst van de klacht

Je kan zowel telefonisch als schriftelijk (post, e-mail of website) een klacht indienen. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld en we geven je naam niet door zonder jouw toestemming. Klachten worden door het secretariaat verzameld in een klachtendossier en direct doorgeleid naar de directeur-bestuurder van de BMF, tenzij een klacht betrekking heeft op de directie. In dat geval wordt een klacht doorgeleid naar de Raad van Toezicht van de BMF.

Afhandeling van de klacht

Het secretariaat noteert de klacht en stuurt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen ontvang je bericht over de afhandeling van je klacht. Het kan zijn dat nader onderzoek nodig is om de klacht goed te kunnen beoordelen. In dat geval informeren we je hierover. Het onderzoek kan inhouden dat we je nog vragen stellen over de klacht of dat vragen gesteld worden aan de persoon of personen op wie de klacht betrekking heeft, aan andere medewerkers van de Brabantse Milieufederatie en/of aan derden. Je ontvangt na het onderzoek altijd uiterlijk binnen zes weken schriftelijk de bevindingen en het oordeel daarover, als ook eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.  

Rapportage

Er wordt een geanonimiseerde samenvatting gemaakt van de klacht en de procedure en deze wordt bewaard in het digitale klachtenregister. Eenmaal per jaar worden de binnengekomen klachten geagendeerd tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht.

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!