10 punten voor het nieuw Brabants provinciebestuur

Nieuws | Thema: Algemeen

mei 6, 2020

10 punten waar het provinciebestuur zich sterk voor kan maken!

Foto van Kris Roderburg, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 523.395

De Brabantse Milieufederatie (BMF) feliciteert de nieuwe provinciebestuurders. We zien er naar uit om snel kennis te maken, laat BMF-directeur Femke Dingemans weten. In een brief aan de nieuwe bestuurders geeft de BMF 10 punten mee waar zij zich deze periode sterk voor kunnen maken. 

“Brabant is een provincie om van te houden en te behouden,” schrijft de BMF. “Waar zouden we zijn zonder het carnaval in Struivendurp, de innovaties uit Eindhoven en de stilte en rust van het Markiezaatsmeer. We zijn als Brabanders met elkaar verbonden door onze cultuur en natuur.

Over de toekomst zijn we positief. Er liggen ontzettend veel kansen om als Brabant tot de wereldtop te blijven behoren. We kunnen van onze provincie de belangrijkste economische én ecologische regio van Europa maken. Als Brabant hebben we alle kennis in huis om de omslag te maken naar een duurzame toekomst.

Als Brabantse Milieufederatie willen we ons blijven inzetten voor ons mooie Brabant. We blijven samenwerken met bedrijven, inwoners en overheden om te komen tot nieuwe oplossingen. Samen kunnen we topambities verwezenlijken. En samen kunnen we Brabant toekomstbestendig maken en behouden voor volgende generaties. Deze bestuursperiode willen we dan ook graag samenwerken met uw fracties en het nieuwe College van Gedeputeerde Staten.”

In de brief benoemt de BMF 10 punten waar het nieuw provinciebestuur zich sterk voor kan maken: 

  1. Stimuleer circulaire burgerinitiatieven en profiteer van de economische en ecologische kansen
  2. Jaag economische groei aan door in te zetten op de energietransitie
  3. Zet in op 50% lokaal eigenaarschap door lokale energiecoöperaties te ondersteunen
  4. Neem regie om het duurzaam energiepotentieel volledig te benutten
  5. Behoud veilig en schoon (drink)water
  6. Kies voor intelligente oplossingen tegen droogte en overstromingen
  7. Investeer in natuur en landschap als achtertuin voor alle Brabanders
  8. Beloon boeren die investeren in natuur en landschap
  9. Behoud het Noord-Brabants landschap zónder mestfabrieken
  10. Neem regie in de gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem

LEES DE HELE BRIEF

Tags:

Neem contact op

Profiel Jesper Bekkers

Jesper Bekkers

Communicatie