Afspraken met Vlaamse overheden nodig om grenseffecten stikstof te voorkomen

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

oktober 13, 2021

Afspraken met Vlaamse overheden nodig om grenseffecten stikstof te voorkomen

Kempenland West, foto: Marion van der Velden

Om het stikstofprobleem aan te pakken, is het belangrijk dat er ook wordt gekeken naar schadelijke grenseffecten tussen Brabant en Vlaanderen. Die oproep doen de West-Vlaamse Milieufederatie, Natuurpunt Markvallei, Natuurpunt Kempen en de Brabantse Milieufederatie.

De natuur in Nederland en België is de afgelopen jaren sterk verslechterd door decennialange opeenstapeling van stikstofneerslag. Om de Europees beschermde natuurgebieden te herstellen, is het van belang dat Brabantse en Vlaamse overheden verder kijken dan de eigen provincie- en gemeentegrenzen.

Schadelijke effecten op natuur

Neerslag van stikstof stopt niet bij de grens. Vlaamse veehouderijen hebben dan ook in een aantal gevallen schadelijke effecten op Brabantse natuurgebieden. Tegelijkertijd is deze beïnvloeding wederzijds. Ook Vlaamse natuurgebieden hebben last van emissies uit Brabantse veehouderijen.

Een belangrijke oorzaak is dat er in Vlaanderen bij vergunningverlening geen rekening wordt gehouden met de uitstoot van veehouderijen en neerslag op natuur over de grens. Dit verklaart ook het grote aantal Nederlandse veehouders dat net over de grens in Vlaanderen uitbreidt. De huidige vergunningverlening staat daarmee haaks op het grensoverschrijdende karakter van zowel emissies als van het beoogde Europese netwerk van Natura 2000-gebieden.

“Het is dan ook van belang dat aan weerszijden van de grens in de vergunningverlening wordt geborgd dat een nieuwe vergunning niet leidt tot een toename, maar juist bijdraagt aan de doelstellingen om te komen tot reductie van de uitstoot en de depositie van stikstof op natuurgebieden”, schrijven de natuur- en milieuorganisaties in een gezamenlijke brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Grensoverschrijdend overleg noodzakelijk

De natuur- en milieuorganisaties roepen de Statenleden op om Gedeputeerde Staten te bewegen om grensoverschrijdend overleg te voeren met de Vlaamse autoriteiten over bedreigingen voor Nederlandse en Vlaamse Natura 2000-gebieden die over de grens plaatsvinden.

“Dit overleg bestaat al enigszins met de provincies Antwerpen en Limburg. Echter, het gros van de vergunningen wordt verstrekt door de Vlaamse (grens)gemeenten. Zorg dus ook voor goede afspraken met de Vlaamse (grens)gemeenten”, zegt BMF-directeur Femke Dingemans.

Naast overleg vragen de natuur- en milieuorganisaties provincie Noord-Brabant om bezwaar en beroep in te (blijven) dienen als er toch een vergunning wordt verleend die extra stikstofdepositie oplevert. Zo heeft de provincie succesvol bezwaar en beroep ingediend in een zaak in de gemeente Ravels, waar een pluimveebedrijf ruim 8 mol extra depositie zou veroorzaken op het beschermde natuurgebied Kempenland-West.

Dingemans: “Door deze afspraken te maken, wordt het zowel in Noord-Brabant als in Vlaanderen gemakkelijker om de eigen (internationale) Natura 2000-gebieden te beschermen tegen stikstofdeposities en andere bedreigingen en wordt afwenteling van het probleem tussen landen in de toekomst voorkomen.”

DOWNLOAD DE BRIEF

Provinciale Staten van Noord-Brabant vergaderen op vrijdag 15 oktober over het onderwerp ‘Veehouderij over de Vlaamse grens en de invloed daarvan op de Brabantse natuur en op het Brabantse natuur- en stikstofbeleid’.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!