In beroep bij Vlaanderen over megastal Merkske

april 5, 2017

In beroep bij Vlaanderen over megastal Merkske

De BMF is bij de Vlaamse regering in beroep gegaan tegen het besluit van de provincie Antwerpen om een milieuvergunning te verlenen voor de bouw van een megastal in het dal van het Merkske. Ook onze Vlaamse partner Natuurpunt Markvallei is in beroep gegaan. Wij vinden dat deze stal een onaanvaardbare aantasting betekent voor dit kwetsbare natuurgebied en dat te weinig rekening is gehouden met de Europese regels over natuur en water.

In toenemende mate stuit de bouw van megastallen in het dal van het Merkske op verzet, ook in de politiek. Zo hebben de fracties van GroenLinks, D66 en SP in Provinciale Staten onlangs schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uit de beantwoording blijkt dat Gedeputeerde Staten, die primair verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid en het waterbeleid, onze zorgen delen. Om die reden hebben Gedeputeerde Staten de provincie Antwerpen gevraagd een uiterst zorgvuldige afweging te maken en rekening te houden met de beschermde status van het dal van het Merkske. Verder is de afspraak gemaakt dat de provincie Antwerpen en de provincie Noord-Brabant elkaar voortaan eerder informeren over voorgenomen bedrijfsontwikkelingen met grensoverschrijdende aspecten. Dit alles mede met het oog op de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Niet voor niets is zowel in Vlaanderen als in Nederland  het stroomgebied van het Merkske aangeduid als speerpuntgebied.

Niet alleen in Provinciale Staten, maar ook daarbuiten heeft de kwestie aandacht getrokken. Zo hebben Tweede Kamerleden van de SP Kamervragen gesteld. Eerder sprong ook al het waterschap Brabantse Delta in de bres voor ’t Merkske. En inmiddels heeft de kwestie ook geleid tot raadsvragen in de gemeente Breda.

Samen met onze partners van Natuurpunt Markvallei blijven wij deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.