Bouw- en milieuvergunning verleend voor megastallen Merkske

februari 16, 2017

Bouw- en milieuvergunning verleend voor megastallen Merkske

Op 20 december 2016 behandelde het provinciebestuur van Antwerpen de beroepen van de BMF en onze Belgische partner Natuurpunt Markvallei tegen de bouw van een megastal in het dal van het Merkske. Inmiddels is de beslissing binnen:  het Antwerpse provinciebestuur verklaart de beroepen tegen de bouwvergunning ongegrond en verleent de vergunning. Tevens verleent het een milieuvergunning voor de megastal. 

Het verlenen van de vergunningen komt niet geheel onverwacht, maar is toch een tegenvaller. Een beroep tegen de milieuvergunning  bij de Vlaamse regering ligt voor de hand. Hierover beraden we ons met onze Belgische partner.

Een positief gevolg van de beroepen is dat in de milieuvergunning aanvullende voorwaarden aan de waterkwaliteit worden gesteld dankzij onze eerdere bezwaren en het overleg tussen Belgische en Nederlandse autoriteiten.

Overleg gestart
Aan beide zijden van de landsgrens leidde de bouw van megastallen de afgelopen tijd tot veel ongerustheid. Geluk bij een ongeluk is dat zowel milieuorganisaties als overheden elkaar beter weten te vinden. Zo zijn Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant een overleg gestart met de provincie Antwerpen, waardoor dit soort ontwikkelingen zich in de toekomst hopelijk niet meer zullen voordoen.