Bescherming natuur houdt niet op bij de landsgrens

augustus 13, 2018

Bescherming natuur houdt niet op bij de landsgrens

Samen met onze Vlaamse partners van Natuurpunt heeft de BMF de afgelopen jaren enkele malen geageerd tegen de ontwikkelingen van intensieve veehouderijen op de landsgrens, vooral in het dal van het Merkske. Onder meer voerden wij daarbij aan dat de Belgische overheden, waaronder de provincie Antwerpen, te weinig rekening hielden met de effecten op natuurgebieden aan de andere kant van de landsgrens.

In een vergelijkbaar geval heeft de hoogste Belgische rechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, enige tijd terug een uitspraak gedaan, die ons goed van pas komt.

Het betrof een beroep van de provincie Noord-Brabant tegen een door de provincie Antwerpen verleende milieuvergunning voor een melkveehouderij net over de landsgrens in Poppel. De Raad van State spreekt in deze zaak nadrukkelijk uit dat op basis van de Habitatrichtlijn ook rekening moet worden gehouden met gebieden die niet in Vlaanderen liggen. In dit geval ging het om uitgestrekte boscomplexen van Gorp en Roovert en de Utrecht, die vanwege hun hoge natuurwaarde waren aangeduid als Habitatrichtlijngebied. Nu in dit geval de provincie Antwerpen met deze waarde onvoldoende rekening had gehouden wordt de verleende milieuvergunning, aangevraagd door een ondernemer uit Hilvarenbeek, vernietigd.

Uitdrukkelijk geeft de Belgische Raad van State nog aan dat overheden en aanvragers zich hierbij niet mogen verschuilen achter praktische moeilijkheden of achter het feit dat het beoordelen van grensoverschrijdende projecten zo ingewikkeld zou zijn.

Deze uitspraak van de hoogste Belgische rechter is een belangrijke steun in andere procedures. In omgekeerde zin geldt uiteraard hetzelfde. Ook Nederlandse overheden zullen bij de verlening van vergunningen ook uitdrukkelijk rekening moeten houden met de effecten op Belgische natuurgebieden.

Zie over deze zaak ook een artikel in het Brabants Dagblad.

Tags: