Bewonersgroepen 380kV komen met eigen rapport

september 23, 2015

Bewonersgroepen 380kV komen met eigen rapport

De bewonersgroepen die samenwerken rond de 380kV-hoogspanningslijn in West-Brabant hebben – in navolging van Deltares – een eigen onderzoeksrapport opgesteld waarin ze de verschillende alternatieven met elkaar vergelijken. Een onafhankelijk adviesbureau heeft de gebruikte cijfers gecontroleerd. Uit het rapport komt naar voren dat het noordelijke tracé verreweg het beste scoort op natuur en landschap. Onderzoeksbureau Deltares kwam eerder tot een vergelijkbare conclusie.

Het rapport van de bewonersgroepen sterkt de Brabantse Milieufederatie in haar overtuiging dat het zuidelijke tracé van minister Kamp desastreuze gevolgen heeft voor natuur en landschap. Dat tracé doorsnijdt voor 88 procent nieuw gebied, waaronder 43 kilometer landschap en 20 kilometer ecologische hoofdstructuur. Voor het noordelijk tracé gaat het om slechts 8 kilometer landschap en 8 kilometer EHS. Het middentracé neemt met respectievelijk 24 en 12 kilometer een middenpositie in.

Dit rapport maakt eens te meer duidelijk dat het zuidelijk tracé geen serieuze optie zou mogen zijn. Onderstaande infographic zet de alternatieven nog eens inzichtelijk tegen elkaar af.

380kV infographic