Infographic | RES Noordoost Brabant krijgt een krappe voldoende

Nieuws | Thema: Duurzame energie

mei 18, 2020

BMF geeft concept-RES Noordoost Brabant een krappe voldoende

De Brabantse Milieufederatie (BMF) wil samen met de Brabantse regio’s werken aan een succesvolle energietransitie. Voor de RES-regio Noordoost Brabant heeft de BMF de conceptversie van de regionale energiestrategie beoordeeld met het rapportcijfer: 6-

De Concept RES van Noordoost Brabant is gereed en openbaar gemaakt. De BMF heeft deze conceptversie de afgelopen periode beoordeeld. De natuur- en milieuorganisatie is betrokken bij de Regionale Energiestrategieën in Brabant. Daarbij komt ze op voor de belangen van natuur, landschap en milieu. Daarnaast heeft de BMF oog voor burgerparticipatie en energiecoöperaties.

Tekst gaat verder na de infographic.

Legenda
Groen: Redelijk tot zeer tevreden
Geel: Er is verbetering mogelijk
Rood: Onvoldoende

Beoordeling op 12 punten

De BMF beoordeelt de verschillende concept strategieën op 12 punten verdeelt over drie categorieën. De drie belangrijkste thema’s en vragen die horen bij de verschillende categorieën zijn:

  • Energie-opgave
    Is de ambitie voor duurzame elektriciteit en opwek van warmte hoog genoeg? Wordt er voldoende gedaan aan energiebesparing? Wordt in de mix voldoende ingezet op zonne-energie op daken?
  • Zorgvuldig ruimtegebruik
    Worden locaties voor wind- en zonne-energie in het buitengebied zorgvuldig gekozen? Wordt voldoende rekening gehouden met waardevolle natuur- en cultuurhistorische landschappen?
  • Maatschappelijk draagvlak
    Worden inwoners voldoende betrokken bij de RES? Worden lusten en lasten van de energietransitie eerlijk verdeeld? Worden de afspraken van de RES goed geborgd in beleid?

Breed gedragen beoordeling

De beoordeling is gebaseerd op de gemeenschappelijke visie van de BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, en ook op basis van een consultatie van ruim 100 Brabanders tijdens verschillende bijeenkomsten. Kortom, het is een breed gedragen beoordeling van inwoners en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.

De Concept RES is een tussenstap naar de definitieve Regionale Energiestrategie RES 1.0 die medio 2021 moet worden vastgesteld. Het is nu aan de verschillende gemeenteraadsfractie om de definitieve route te bepalen. De Brabantse Milieufederatie wil met deze informatie samen met de RES-regio’s koers zetten naar een mooi en duurzaam Brabant!

Conclusie Noordoost Brabant

De Concept RES Noordoost Brabant krijgt van de Brabantse Milieufederatie een krappe voldoende met een 6-. Beweeg met de muis over de onderwerpen en ontdek waarom er is gekozen voor een bepaalde kleur. Daarnaast geven we aan wat zeker behouden moet worden, maar ook de belangrijkste punten om aan te werken voor de RES 1.0.

Neem contact op

Profiel Hanne van de Ven

Hanne van de Ven

Duurzame energie en Circulaire economie