BMF denkt graag mee over structurele oplossingen mestprobleem

september 16, 2021

BMF denkt graag mee over structurele oplossingen mestprobleem

Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten

Provinciale Staten spreken op vrijdag 17 september over het mestprobleem in Brabant. De Brabantse Milieufederatie denkt graag mee om te komen tot structurele oplossingen voor het mestoverschot.

Brabant produceert mest, heel veel mest. Door het enorme aantal varkens, kippen, geiten en niet-grondgebonden melkvee is er te veel mest. In deze provincie worden grofweg de helft van alle Nederlandse varkens en een kwart van alle Nederlandse kippen gehouden.

Het gevolg is dat er in Brabant 2,5 keer meer mest wordt geproduceerd dan dat er ruimte voor is om op het land uit te rijden. Er zijn in Europa geen andere landen of regio’s van vergelijkbare omvang met zo’n groot mestoverschot.

Structurele oplossing mest

Om het probleem van het teveel aan mest op te lossen, ziet de Brabantse Milieufederatie (BMF) verschillende oplossingen.

“Stuur op een goede balans tussen de hoeveelheid mest en grond, dus op grondgebondenheid en minder vee in Brabant,” schrijft de BMF in een brief aan de Statenleden. “Dit is niet alleen een fraudebestendige oplossing voor het mestoverschot, maar draagt ook meteen bij aan oplossingen voor de stikstofcrisis, de waterkwaliteit, volksgezondheid en het verlies aan biodiversiteit.”

Omschakelen naar biologische productie biedt ook kansen om het mestprobleem op te lossen. Biologische boeren gebruiken geen kunstmest en veroorzaken geen mestoverschot, er is zelfs een grote vraag naar biologische mest in de biologische akkerbouw.

DOWNLOAD BRIEF

Provinciale Staten spreken op vrijdag 17 september in een brede bijeenkomst over mest.

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur
 • Nieuws
  13 maart 2024 Ecodorp Klein Oers wint prijs voor meest circulaire bewonersinitiatief van Brabant

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!