BMF gaat in beroep tegen bouw megastallen in België

oktober 4, 2016

BMF gaat in beroep tegen bouw megastallen in België

IMG_0645De Belgische gemeente Hoogstraten heeft een bouwvergunning verleend voor een groot stallencomplex (83.600 mestkippen en 1262 mestvarkens) in Hal, pal tegen de Nederlandse grens in het dal van het Merkske. De BMF is tegen deze bouwvergunning in beroep gegaan. In goed overleg met de Belgische milieugroep Natuurpunt Markvallei ageert de BMF ook tegen andere vergunningen voor stallen in dit kwetsbare beekdal.

In het beroepschrift wijst de BMF op de gevolgen die deze stallenbouw zal hebben voor onder meer landschap, natuur en waterkwaliteit. In een eerder stadium maakte de BMF al bezwaar tegen de verlening van een milieuvergunning voor dit bedrijf.

Ook de provincie Noord-Brabant, die eerder aangaf geen opmerkingen te hebben, heeft inmiddels een reactie ingediend, waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen voor het beekdal van het Merkske en de verplichtingen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water. Staatsbosbeheer en Waterschap Brabantse Delta blijken zich eveneens ernstig zorgen te maken over de bouwactiviteiten in dit beekdal.

De BMF vreest dat pal voorbij onze zuidgrens meer van dit soort vestigingen op komst zijn. Een rol hierbij speelt dat 135 veehouders van de Vlaamse overheid een zogenaamde “Rode Brief” hebben gekregen, waarin staat dat zij hun bedrijf vanwege de stikstofneerslag moeten stoppen op de huidige locatie. De beekvallei van het Merkske blijkt dan een aantrekkelijk alternatief voor een bedrijfsverplaatsing, “omdat Nederland toch nooit bemerkingen maakt”. De BMF hoopt dat Nederlandse overheden voortaan meer alert zullen zijn op deze ontwikkelingen en zal in elk geval Nederlandse en Belgische overheden blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ook eventuele toekomstige vergunningen zullen aangevochten worden bij de Belgische rechter. Daar liggen zeker kansen. Zo heeft Natuurpunt Markvallei onlangs al via een spoedprocedure kunnen afdwingen dat de bouw van een ander stallencomplex in de directe omgeving werd stilgelegd.