BMF verzet zich tegen bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg

Nieuws | Thema: Mobiliteit & Infrastructuur

mei 18, 2021

BMF verzet zich tegen bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg

Ter illustratie, foto: Hannes Egler via Unsplash

De Brabantse Milieufederatie keert zich tegen het beoogde bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg. De natuur- en milieufederatie stelt dat nut en noodzaak van het bedrijventerrein onvoldoende is onderbouwd. Ook maakt het plan grote inbreuk op het historisch cultuurlandschap en de natuurwaarden in het gebied.

Het gebied rondom het Wijkermeer is nu nog een kleinschalig agrarisch natuurlijk landschap. Het is door de eeuwen heen nagenoeg onveranderd. Het gebied heeft bovendien een grote recreatieve functie voor inwoners van Tilburg en Gilze. De gemeente Tilburg wil juist in dit gebied een nieuw bedrijventerrein realiseren van 30 ha, dat op termijn kan uitgroeien tot 120 (!) ha. Historisch cultuurlandschap moet plaats maken voor industriële blokkendozen en nieuwe wegen.

Natuur wordt gemarginaliseerd

De ontwikkeling van het bedrijventerrein gaat ten koste van een gebied dat is aangemerkt als Natuurnetwerk Brabant en de in het gebied aanwezige beken zijn belangrijke ecologische verbindingszones. BMF-directeur Femke Dingemans: “Het natuurnetwerk wordt gemarginaliseerd tot een gedoogstrook, waarbij de feitelijke betekenis van de natuur en het waardevolle landschap en de verbinding van leefgebieden teniet wordt gedaan.”

Er wordt weliswaar groen gerealiseerd, maar het oppervlak is volgens de BMF te klein en te versnipperd om nog van natuurwaarden te spreken. En dat druist volledig in tegen de ambities van het Van Gogh Nationaal Park waar de gemeente Tilburg partner van is. Dingemans: “De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, in het hart van het Van Gogh Nationaal Park, staat haaks op het provinciale en gemeentelijke beleid.”

In het gebied leeft bovendien een belangrijke beschermde kerkuil- en steenuilenpopulatie. In het verleden is juist veel geld en energie gestoken in het behouden van deze populatie. Met de komst van het bedrijventerrein zal een volledige uilenbiotoop naar verwachting volledig verdwijnen.

Grootschalige blokkendozen

In Brabant zijn de laatste tien jaar veel bedrijventerreinen ontwikkeld met grote tot zeer grote distributiecentra. En dat terwijl de behoefte aan ruimte en natuur voor biodiversiteit, recreatie en ontspanning groter wordt. De BMF vraagt zich dan ook af wat de toegevoegde waarde voor Tilburg is en waarom niet wordt gekozen voor herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen in de regio.

Dingemans: “Wat is de noodzaak om ook dit laatste stukje landelijk Tilburg te veranderen in een grootschalig bedrijventerrein? Natuur en landschap zijn schaars en onontbeerlijk in onze samenleving, eenmaal veranderd in een bedrijventerrein komt dat niet meer terug.”

Stikstof en luchtkwaliteit

Er is ook het probleem met stikstof, zeker in een gebied met veel beschermde natuurgebieden als de Regte Heide en het Riels Laag, de Kampina en de Loonse en Drunense Duinen. Dingemans: “Het bedrijventerrein vraagt om de aanleg van nieuwe wegen van en naar Wijkevoort, die wegen gaan op termijn extra verkeer aantrekken. Ook wordt de A58 de komende jaren verbreed. Alle ontwikkelingen in het gebied zorgen samen voor een opeenstapeling van stikstof en verdere verslechtering van de luchtkwaliteit in de regio.”

DOWNLOAD BRIEF

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!