Bodem Anders conferentie: duurzaam herstellen van de bodem

april 23, 2015

Bodem Anders conferentie: duurzaam herstellen van de bodem

Inmiddels al even geleden vormden levendige gesprekken vormden het tafereel van Bodem Anders in de Brabanthallen. De conferentie resulteerde in veel discussies over gezonde en meer duurzame bodems, daarom blikken we graag nog even terug. Tijdens de conferentie ontdekten boeren, burgers en mensen uit de milieubeweging dat het herstellen van de bodem fascinerend is en hoogst noodzakelijk. Deelnemers genoten van praktijkverhalen, excursies, en soms vurige verhalen. Een hoogtepunt was voor velen om bij Van Iersel Compost met eigen ogen te kunnen zien hoe organische “reststromen” worden omgetoverd in heerlijk welriekende bosgrond en compost.

Ook was de verbinding met de lokale Brabantse bodem duidelijk voelbaar. Onder andere Hans Huijbers, voorzitter ZLTO en ambassadeur Bewust Bodemgebruik, uitte zich kritisch over generieke richtlijnen omdat iedere bodem op ieder perceel verschillend is. “We zitten hier heel dicht op elkaar, en omdat de landbouw in dit gebied zo intensief is, is het verschil met wat als natuur wordt gezien gigantisch”, aldus Gerrit Verhoeven (Stichting Duinboeren). Door samenwerking met natuurorganisaties en via een agroforestry project wil hij landbouw en natuur meer te integreren.

Dat is tevens wat de agro-ecologiebeweging voorstaat. Wereldwijd komen geluiden dat landbouw en natuur niet iets tegengestelds hoeven zijn. Ook vanuit België claimt Marjolein Visser (hoofddocent agro-ecologie aan de Université Libre de Bruxelles) dat voor lange termijn bodemvruchtbaarheid de tuinbouw en akkerbouw niet zonder houtige of grasachtige productiesystemen kunnen. Een verbinding die nu, helaas, vaak zoek is.

Al met al was de Bodem Anders conferentie een inspirerende ontmoeting tussen vele boeren. Hopelijk zorgt het delen van stimulerende ervaringen over duurzame oplossingen voor een vruchtbare bodem voor meer groenere bodems.

Tags: