Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Agro-ecologie

Agro-ecologie

Agro-ecologie is een innovatieve benadering van landbouw waarbij de volgende principes, anders dan in de gangbare landbouw, richtinggevend zijn:

  • De draagkracht van de natuur staat centraal. Binnen de landbouw wordt maximaal gebruik gemaakt van natuurlijke processen.
  • De bedrijfsvoering is gericht op het sluiten van kringlopen, zorg voor water en bodem en het minimaliseren van externe input zoals kunstmest, antibiotica en voerimport.
  • Productie wordt geoptimaliseerd in plaats van gemaximaliseerd. Er wordt ook ingezet op het maximaliseren van de weerbaarheid van het systeem.
  • Er wordt actief gezocht naar verbinding met de maatschappij en betrokkenheid bij de omgeving. Dat betekent bijvoorbeeld transparantie naar buiten toe, werken met korte ketens (een korte weg tussen producent en consument) en het leveren en benutten van ecosysteemdiensten (zoals bijvoorbeeld wateropslag, luchtzuivering, vastlegging CO2, houtproductie, recreatie).

In tegenstelling tot de gangbare landbouw richt de agro-ecologische landbouw zich op een circulair systeem en niet op een lineair systeem. Het richt zich op herstel van relaties, zowel fysiek (zoals mineralenkringlopen) als maatschappelijk (zoals de wisselwerking tussen consument en producent).

Voor de Brabantse Milieufederatie is deze benadering de leidraad bij beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging en projectontwikkeling.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF