Zij aan zij met onze zuiderburen

december 7, 2016

Zij aan zij met onze zuiderburen

IMG_0645De afgelopen maanden heeft de BMF geageerd tegen plannen voor intensieve veehouderij in het kwetsbare dal van het Merkske, pal op de grens tussen Nederland en België.

We trokken daarbij samen op met onze partners van de Belgische milieugroep Natuurpunt Markvallei. Deze contacten verliepen zo prettig dat we besloten tot een overleg over de mogelijkheden van verdere afstemming. Dit overleg vond plaats op 23 november in de Klapekster in Wortel (B). Het werd een vruchtbaar overleg waarbij veel informatie over tafel ging en goede afspraken konden worden gemaakt over lopende procedures en informatieverschaffing over vergunningsaanvragen en dergelijke. Deze samenwerking zal zeker een vervolg krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen die over en weer leven over zaken als ammoniak en water. Op 20 december treffen we elkaar alvast in Antwerpen als daar onze beroepen behandeld worden tegen de bouw van een megastal in het dal van het Merkske.