Brabantse Milieufederatie blij met keuze voor noordelijke route 380kV-hoogspanningslijn

juli 10, 2017

Brabantse Milieufederatie blij met keuze voor noordelijke route 380kV-hoogspanningslijn

Minister Kamp heeft het advies van de regio overgenomen en gekozen voor een noordelijk tracé voor de 380kV-hoogspanningsverbinding door West-Brabant. Daarmee komt een einde aan een proces dat begon toen in 2014 het voorkeurstracé van de hoogspanningsverbinding plotseling werd verlegd van een noordelijke naar een zuidelijke route, die veel schadelijker is voor de natuur.

Gemeenten, burgers en natuurorganisaties hebben zich sinds 2014 ingespannen om alternatieven voor het zuidelijk tracé aan te dragen en te onderzoeken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een goed onderbouwd advies van de regionale overheden aan minister Kamp om toch voor een noordelijke route te kiezen. De minister neemt dat advies nu dus over.

In aanloop naar dit besluit brachten de Brabantse natuurorganisaties, waaronder de Brabantse Milieufederatie, een rapport uit waarin de impact van de verschillende tracés op het natuurnetwerk in kaart wordt gebracht. Daaruit komt duidelijk naar voren dat het zuidelijk tracé de meest impact zou hebben op het natuurnetwerk in Brabant: maar liefst 13 van de 19 gebieden zouden worden getroffen door deze route, die nu dus definitief van de baan is.