Natuur- en milieufederaties lanceren Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie

Nieuws | Thema: Duurzame energie

augustus 27, 2021

Natuur- en milieufederaties lanceren Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie

Het klimaatprobleem vraagt dringend om oplossingen en maatregelen, tegelijk is er ook een biodiversiteitscrisis. De natuur- en milieufederaties lanceren een toolbox voor beleidsmakers, bestuurders en politici om te zorgen dat landschap en de energietransitie hand in hand gaan. 

DOWNLOAD TOOLBOX

Met de Regionale Energiestrategie (RES) wordt op regionaal niveau gezocht naar mogelijkheden voor duurzame energie. Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is daarbij belangrijk: bij locatiekeuzes, inpassing van projecten en het beheer van projectlocaties. Een natuurinclusieve energietransitie vereist van overheden een actieve, regisserende rol in alle voorbereidende stappen.

Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie

In de interactieve toolbox van de landelijke koepel van natuur- en milieufederaties vind je goede voorbeelden. De best practices worden in acht thema’s uitgelicht:

  1. Inventarisatie landschaps- en/of natuurwaarden
  2. Inzet lokale experts
  3. Gebiedsprocessen en gebiedsopgaven
  4. Beleidskaders zon en wind op land
  5. Beoordelingssystematiek
  6. Goed gebruik van de (provinciale) omgevingsverordening
  7. Meerwaarde voor natuur en landschap
  8. Ruimtelijke samenhang en cumulatie van effecten

Voorbeeld: inzet lokale expert

Een concreet voorbeeld uit de toolbox is de inzet van lokale experts, zoals de energieboswachters in Brabant.

Energieboswachters zijn lokale experts, bijvoorbeeld op het gebied van natuurgebieden, het landschap, vogels of fauna. Zij kunnen als geen ander beoordelen hoe ontwikkelingen in hun omgeving de natuur en het landschap kunnen beïnvloeden. Met een training leren ze hoe zij hun expertise kunnen inzetten om (plannen voor) energieprojecten te beoordelen.

Met de training én hun eigen unieke kennisachtergrond kunnen deze groene vrijwilligers straks bijvoorbeeld coöperaties of ontwikkelaars adviseren of als expert deelnemen aan participatietrajecten.

VOORINSCHRIJVING TRAINING

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl