Denk met ons mee… reacties op droogte en verdroging in Brabant

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

mei 16, 2022

Denk met ons mee… reacties op droogte en verdroging in Brabant

Verdroging van het Wit Hollandven op de Landschotse Heide. Wim Hoogveld heeft deze foto gemaakt in het kader van de fotochallenge ‘geef verdroging een gezicht’ van de Brabantse Milieufederatie.

Krijgen we opnieuw een zomer met droogvallende beken, vennen en moerassen? Die kans wordt helaas groter en groter. We hebben nog steeds te maken met verdroging van de natuur. Ondanks de goede inspanningen van alle partijen om meer water vast te houden.

De gevolgen van verdroging van de natuur zien we dagelijks als we genieten van de natuur. Dat blijkt ook uit de reacties die we vanuit onze achterban hebben ontvangen op vragen als: Welke gevolgen van de verdroging zie jij in jouw omgeving? Wat moet er extra gebeuren om verdroging van kwetsbare natuur te stoppen? En wat vind je dat er al goed gaat?

Gevolgen van verdroging

Veel mensen zien buiten de gevolgen van verdroging. Het gaat dan bijvoorbeeld om droogstaande vennen en beken, maar ook om aangelegde poelen die droogvallen.

“Dit jaar word ik 75, in mijn kinderjaren kon je met een schopje al snel het grondwater bereiken, daar heb je nu een graafmachine voor nodig. De sloten en weilanden krioelden van het leven, nu is het platteland een groene woestijn.”

Er kwamen ook reacties over de sterfte van bomen. Inheemse bomen als beuken, eiken en linden gaan langzaam dood. Ook de afname van het aantal vogels in droge perioden wordt genoemd.

”Wat ik zie als het een week niet geregend heeft, zijn weilanden die het gras niet meer kunnen laten groeien; stuifzand. Geen enkele vogel meer in de weilanden wat duidt op het gebrek aan wormen en andere insecten. Bomen langs de boerenpaden met dode takken etc.”

Brabanders vrezen de gevolgen van verdroging. Het gaat dan om toename van bosbranden en afname van de biodiversiteit in een gebied. Uit de reacties blijkt dat verdroging als groot gevaar voor de natuur wordt gezien, maar óók voor de landbouw.

Sloten dempen en minder maaien

De Mortelen

Wat moet er extra gebeuren om de gevolgen van verdroging tegen te gaan? Op die vraag kwamen ook oplossingen. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het waterschap, zij kunnen sloten dempen of minder diep maken (“verondiepen”), sommigen hebben hier goed contact over met het waterschap. Maar ook minder maaien wordt genoemd.

“Boeren worden nog steeds verplicht om de bermen van slootkanten te maaien om de doorgang van het water te bevorderen. Naar mijn mening is dat toch echt niet nodig.”

Een ander voorstel is om te kijken naar de drainagebuizen die in de jaren ’70 en ’80 zijn aangelegd. Deze buizen voeren het regenwater rechtstreeks af naar de sloot. Ook kan het peil worden verhoogd als er minder zware landbouwvoertuigen en machines worden gebruikt. Andere oplossingen die worden genoemd zijn: aanleg van groene randen langs sloten, geen teelten meer verbouwen die veel water vragen.

Tegelijkertijd wordt de winstwaarschuwing afgegeven dat het antwoord niet slechts in techniek en technologie moet worden gezocht.

“Let op dat veel technische oplossingen (zoals subirrigatie, druppelirrigatie, gewasveredeling naar droogteresistentie) een druppel op de gloeiende plaat zijn. Dit is fine tunning. Hier komen we er niet mee.”

Minder tegels, meer regentonnen

Uit de reacties blijkt dat de groene achterban van de BMF ook naar zichzelf kijkt. Zo geeft men aan zelf maatregelen te nemen. Denk aan het ‘onttegelen’ van de tuin en het installeren van een regenton. Net als het creëren van een groene tuin en het besparen van water.

Er zijn ook ideeën om nieuwe woningen meteen klimaatproof te maken door een grijswatersysteem aan te leggen bij nieuwbouw en het direct installeren van een regenton bij de bouw. Het gaat dan om ‘waterinclusief’ bouwen. Daarbij wordt er ook gekeken naar gemeenten en woningbouwcorporaties om hierin stappen te zetten. En er wordt gesproken over een grondwaterbelasting.

“Bedrijven die veel grondwater omhoog pompen zouden de maatregelen, die genomen moeten worden om het grondwater toch op peil te houden, moeten financieren. Dit door een extra grondwaterbelasting.”

De Brabantse Milieufederatie zal de reacties gebruiken om een krachtig signaal te geven aan bestuurders en beleidsmakers. Een modern waterbeleid is noodzakelijk, waarbij we alles op alles zetten om de grondwatervoorraad aan te vullen.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!