Duurzame energie opwekken in het Brabantse landschap (7 aanbevelingen)

juli 18, 2019

Duurzame energie opwekken in het Brabantse landschap (7 aanbevelingen)

Duurzame energie wordt opgewekt in het Brabants landschap.

Brabant staat voor een grote klimaatopgave. De provincie wil de uitstoot van CO2 verminderen en meer duurzame energie opwekken. Maar hoe wek je energie op uit duurzame bronnen zonder vitale natuur te schaden? De Brabantse natuur- en milieuorganisaties doen zeven aanbevelingen om de juiste keuze te maken voor energieopwekking in het Brabantse landschap.

DOWNLOAD VISIESTUK

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten onderschrijven de urgentie om het klimaatprobleem integraal aan te pakken. Dat vraagt om drastische maatregelen, die zullen ingrijpen in onze stijl van leven én een uitdaging vormen om tot een duurzamer Brabant te komen. De visie van de Brabantse natuur- en milieuorganisaties richt zich vooral op de ruimtelijke impact van de energietransitie.

Aanbevelingen

De grootste en misschien wel lastigste opgave ligt bij energiebesparing. De eerste aanbeveling van de organisaties is om de provinciale energiebesparingsdoelstelling fors te verhogen, van 22% naar 50%. Daarnaast staan er in het document aanbevelingen ten aanzien van de locatiekeuzes voor grootschalige wind- en zonne-energie waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit, landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorie. De natuur- en milieuorganisaties zien ook kansen bij het combineren van functies, zoals het creëren van nieuwe natuur rondom duurzame energie-opwekking.

Naast aanbevelingen om energie en landschap te combineren is er in de visie ook volop aandacht voor de inwoners. De natuur- en milieuorganisaties pleiten er dan ook voor om Brabanders vroegtijdig te betrekken bij energieprojecten, zodat de lusten en lasten op een eerlijke en rechtvaardige manier worden verdeeld. Daarnaast pleiten de organisaties voor duidelijke Provinciale regie op natuur- en landschapsontwikkeling en de Regionale Energie Strategieën (RES) tot 2030.

 

Neem contact op