Geslaagde bijeenkomst Goed Boeren

december 15, 2016

Geslaagde bijeenkomst Goed Boeren

goed-boeren-bijeenkomst2Op vrijdag 25 november was weer een bijeenkomst van het Goed Boeren netwerk. De bijeenkomst vond plaats in Riel, op de Regte Heijden. Verschillende sprekers kwamen aan bod, interessante workshops werden gevolgd en de start van het eerste agroforestry perceel in Brabant vond plaats.

Piet Rombouts van de Brabantse Milieufederatie opende de bijeenkomst met een uitleg over het Netwerk Goed Boeren, het steeds groter wordende belang van korte ketens en het contact tussen stad en platteland. Wim van Roessel van De Regte Heijden, één van de tien Goed Boeren-boeren gaf een korte uitleg over zijn melkveebedrijf, waarin bomen gecombineerd gaan worden met vee.

Harry te Riele van Transitiefocus schetste een overzicht van de ontwikkelingen in de landbouw in de laatste eeuwen. Hij gaf aan dat we in een beslissende fase zijn aangekomen. Voor de ontwikkeling naar een duurzame, gevarieerde agro-economie is ruimte nodig: mentale ruimte, politieke ruimte en financiële ruimte. Flexibiliteit is een voorwaarde. Een wendbare organisatie geeft weerbare mensen. In transitie is het belangrijk om ‘licht te reizen’, om kosten laag te houden, anders red je het financieel niet. De volledige presentatie van Harry te Riele is hier terug te zien.

Harry Kortstee van WUR ging verder in op het business model bij transitie aan de hand van voorbeelden van een varkensbedrijf, vissers en een melkgeitenbedrijf. Hij benadrukte het belang van adviseurs van buiten het reguliere netwerk om uit het gangbare systeem van kostprijsminimalisatie te stappen. Je moet een netwerk organiseren in het systeem waar je naar toe wil. Daarnaast is het van belang om te bedenken hoe je meer vanuit de klant kunt denken. Welke klus kun je voor hem klaren? Aan de hand van het Business Model Canvas en het begrip Value Proposition legde hij uit hoe je dit aan kunt pakken. Harry Kortstee benadrukte het belang van samenwerking voor de landbouw, het belang van klantgesprekken in verband met feedback over producten en marketing, het belang van de eigen uniekheid, het belang van snel kunnen schakelen, en het belang om goed te weten wat de minimumschaal is waarop het rendabel is. De volledige presentatie van Harry Kortstee is hier terug te zien.

Bart Pijnenburg van Tuinderij De Es in Haaren vertelde over de praktijk op zijn bedrijf, waarin 2,5 ha tuinbouw gecombineerd wordt met zorg. Via directe verkoop in de winkel en op de markt (lokaal, seizoensgebonden, biologisch), aanschuifdiners, een jaarlijks Foodfestival, permacultuurcursussen, bodemcursussen, meewerkdagen, stagiairs, vrijwilligers en portiehouders (grondaandeelhouders) wordt de verbondenheid met het land, de omgeving en de maatschappij gewaarborgd. Dit zorgt voor een hele kring betrokken mensen en beheer dat geborgd kan blijven. Zorg en publiek komen op andere tijdstippen of zijn in ruimte gescheiden.

De ‘portiehouders’ hebben (via een stichting) het eigendom van de grond. Grondaandelen kosten € 1000 per stuk. Daarvoor krijgen de portiehouders een tegoed in de winkel, cash, of een portiehoudersdiner. De laatste optie is het populairst. De porties zijn overdraagbaar. Een voordeel van dit systeem: je hoeft als opvolger niet het volle pond op tafel te leggen. Je wilt wel autonomie als ondernemer, maar je hoeft geen eigenaar van de grond te zijn. Als toekomstbeeld ziet hij niet een groei in areaal, maar wel toegevoegde waarde aan de producten, een belevingscomponent. De volledige presentatie van Bart Pijnenburg is hier terug te zien.

In de middag zijn verschillende workshoprondes gehouden. Een samenvatting van deze workshops is hier terug te lezen. Ook werd later op de dag de schop in de grond gezet voor het eerste Brabantse agroforestry perceel.