Groene denktank denkt verder over de Omgevingswet

juni 29, 2016

Groene denktank denkt verder over de Omgevingswet

Onlangs is de Omgevingswet door het parlement aangenomen. Deze wet heeft grote gevolgen voor iedereen die bij de leefomgeving betrokken is. Dit geldt zeker ook voor de werkwijze van milieu- en natuurgroepen. Zie ook het vorige nieuwsbericht.

Met het oog op een goede voorbereiding op de nieuwe wet kwam onlangs de “Groene Denktank” van experts uit onze achterban weer bijeen. Belangrijk punt was het formuleren van een top 10 van inhoudelijke onderwerpen, die wat ons betreft aandacht moeten krijgen. Deze lijst kan worden gebruikt als materiaal voor de cursus over de Omgevingswet, die de BMF wil organiseren. Ook kan de lijst startpunt en leidraad zijn voor onze inbreng bij de omgevingsvisies, die opgesteld gaan worden, vooral de provinciale omgevingsvisie.

Behoud en bescherming van het Brabantse Natuurnetwerk (NNB) en het Brabantse landschap evenals de omgeving van dergelijke gebieden moeten wat ons betreft grote aandacht krijgen. Ook dienen bodem en het watersysteem leidend te zijn voor plannen. We moeten daarnaast goed letten op het effect van allerlei kleine ingrepen, die ieder op zichzelf misschien acceptabel zijn, maar in hun totaliteit kunnen leiden tot een enorme verrommeling.
Bij dit alles is van groot belang dat we ons verhaal goed illustreren met concrete voorbeelden. Dat zou kunnen in de vorm van een brochure. Een constatering is alvast dat er al veel bruikbaar materiaal beschikbaar is in de vorm van boeken, brochures en visies.

De komende weken start de inspraak over de AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) die de Omgevingswet verder zullen gaan invullen. Ook de BMF gaat daarop reageren, in samenwerking met de andere milieuorganisaties.

Met het houden van een cursus Omgevingswet voor de achterban zal worden gewacht tot het moment dat meer bekend is over de inhoud van deze AMvB’s Nu onlangs bekend werd dat de wet pas in 2019 in werking treedt, is de noodzaak voor een cursus op heel korte termijn ook iets minder groot. Wanneer de cursus van start gaat, zal de BMF in de Nieuwsbrief melden hoe je je daarvoor aan kunt melden.

Wil je meer informatie over de Omgevingswet? Of wil je meewerken aan het beoordelen van de AMvB’s? Meedenken over het formuleren van een ‘top 10’. Of wil je een bijdrage leveren aan het maken van een brochure? Neem dan contact op met een van onderstaande personen:

Meer informatie over de stand van zaken van de Omgevingswet is hier te vinden.

Tags:

Neem contact op

Profiel Hetty Gerringa

Hetty Gerringa

Juridische zaken