Hoe landbouwgif ons ziek maakt deel 1: Round Up

april 16, 2015

Hoe landbouwgif ons ziek maakt deel 1: Round Up

In de reguliere landbouw is men de natuur steeds meer als een vijand gaan zien. Door het intensieve gebruik van de landbouwgrond en de hoge productie, staat de natuur in de weg. De landbouwgrond wordt niet meer gevoed met organische stof (humus) en behandeld als een soort steenwol, waar men eindeloos mest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen kan uitstrooien door middel van zware machines, die de ontwaterde grond nog verder verdichten. Het sluitstuk van deze agro-chemische landbouw is het gif. Ondanks decennialange waarschuwingen volhardt de reguliere landbouw nog steeds.

In korte tijd dienden zich drie probleemstoffen aan van ongekende omvang. Zowel de aantasting van ons ecosysteem als de risico’s voor onze gezondheid laten ons geen andere keuze: omvorming van het agro-chemische naar het agro-ecologische model. Het landbouwgif van deze week:

Round Up (glyfosaat)

Round up met als werkzame stof glyfosaat is een veel gebruikt onkruidverdelgingsmiddel. Dit product van Montsanto wordt wereldwijd veel gebruikt. Berucht is het RR-gewas. Dit zijn gewassen zoals bijvoorbeeld soja, dat zo genetisch gemodificeerd is, dat het tegen Round up kan. Dus als het gewas boven de grond komt, wordt het met glyfosaat bespoten zodat alles behalve dat gewas gaat dood.
Ook in ons land wordt het veelvuldig gebruikt. In de landbouw, om bijvoorbeeld weilanden dood te spuiten voor het ploegen en door particulieren, om de stoep onkruidvrij te houden. Onderzoeken wijzen uit, dat het gebruik risico’s in zich houden voor de gezondheid. Het is mogelijk kankerverwekkend, kan leiden tot onvruchtbaarheid en ook tot de ziekte van Parkinson. Tevens lijken mensen een mate van antibiotica-resistentie op te bouwen als zij veelvuldig aan dit gif worden blootgesteld.

Tags: