Infographic | RES Metropoolregio Eindhoven scoort onvoldoende

Nieuws | Thema: Duurzame energie

juli 22, 2020

Infographic | RES Metropoolregio Eindhoven scoort onvoldoende op landschap en natuur

Illustratie: Lisa de Roo

De Brabantse Milieufederatie wil samen met de Brabantse regio’s werken aan een succesvolle energietransitie. Voor de RES-regio Metropoolregio Eindhoven heeft de BMF de conceptversie van de regionale energiestrategie beoordeeld met een 5, een ruime onvoldoende.

De Concept RES van Metropoolregio Eindhoven is gereed en openbaar gemaakt. De BMF heeft deze conceptversie de afgelopen periode beoordeeld. De natuur- en milieuorganisatie is betrokken bij de Regionale Energiestrategieën in Brabant. Daarbij komt ze op voor de belangen van natuur, landschap en milieu. Daarnaast heeft de BMF oog voor burgerparticipatie en energiecoöperaties.

Tekst gaat verder na de infographic.

Beweeg met de muis over de onderwerpen en ontdek waarom er is gekozen voor een bepaalde kleur. Daarnaast geven we aan wat zeker behouden moet worden, maar ook de belangrijkste punten om aan te werken voor de RES 1.0.

Legenda
Groen: Redelijk tot zeer tevreden
Geel: Er is verbetering mogelijk
Rood: Onvoldoende

12 punten

De BMF beoordeelt de verschillende concept strategieën op 12 punten verdeelt over drie categorieën. De drie belangrijkste thema’s en vragen die horen bij de verschillende categorieën zijn:
Energie-opgave
Is de ambitie voor duurzame elektriciteit en opwek van warmte hoog genoeg? Wordt er voldoende gedaan aan energiebesparing? Wordt in de mix voldoende ingezet op zonne-energie op daken?
Zorgvuldig ruimtegebruik
Worden locaties voor wind- en zonne-energie in het buitengebied zorgvuldig gekozen? Wordt voldoende rekening gehouden met waardevolle natuur- en cultuurhistorische landschappen?
Maatschappelijk draagvlak
Worden inwoners voldoende betrokken bij de RES? Worden lusten en lasten van de energietransitie eerlijk verdeeld? Worden de afspraken van de RES goed geborgd in beleid?

Breed gedragen beoordeling

De beoordeling is gebaseerd op de gemeenschappelijke visie van de BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, en ook op basis van een consultatie van ruim 100 Brabanders tijdens verschillende bijeenkomsten. Kortom, het is een breed gedragen beoordeling van inwoners en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.

De Concept RES is een tussenstap naar de definitieve Regionale Energiestrategie RES 1.0 die medio 2021 moet worden vastgesteld. Het is nu aan de verschillende gemeenteraadsfracties om de definitieve route te bepalen. De Brabantse Milieufederatie wil met deze informatie samen met de RES-regio’s koers zetten naar een mooi en duurzaam Brabant!

Conclusie Metropoolregio Eindhoven

We geven deze Concept RES een onvoldoende, omdat de ambities en de energieopgaven nog onvoldoende zijn uitgewerkt, en de meeste zoekgebieden slecht zijn gekozen. We vinden dat onze waardevolle Brabantse natuurgebieden en landschappen gevrijwaard moeten blijven van grootschalige zon- en windparken. In plaats daarvan moeten energieopwekking en energieverbruik juist dichter bij elkaar gebracht worden, dus vooral in en rondom stedelijke gebieden en bedrijventerreinen. Daar liggen al een uitgebreid stroomnetwerken wat de laagste maatschappelijke kosten met zich meebrengt.

Neem contact op

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws