Insectenfabriek in Poeldonk van de baan

september 14, 2017

Insectenfabriek in Poeldonk van de baan

Omwonenden en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant hebben de afgelopen tijd met steun van de Brabantse Milieufederatie verzet aangetekend tegen de vestiging van het bedrijf Protix op bedrijventerrein de Poeldonk in Den Bosch (zie eerder nieuwsbericht). Dit verzet blijkt succesvol. Een grote meerderheid van de Bossche gemeenteraad wees afgelopen week de vestiging af.

Protix wilde een fabriek bouwen waar vliegenlarven worden verwerkt tot eiwitten en vetten. De vestiging van Protix betekent overlast voor de omliggende woonwijken in de vorm van stank, verkeersonveiligheid en fijnstof door extra vrachtverkeer. Bovendien zou deze vestiging de mogelijkheid belemmeren om de woonwijk Meerendonk ter plaatse af te bouwen en daarbij het huidige bedrijventerrein Poeldonk te transformeren naar woningbouw. Dit laatste argument blijkt doorslaggevend voor een grote meerderheid in de gemeenteraad van Den Bosch. Die sprak afgelopen week uit dat de Meerendonk (waar Poeldonk onderdeel van uitmaakt) voor woningbouw behouden moet blijven. Daarbij is er geen plaats is voor de fabriek.

Dat de vestiging in Poeldonk niet doorgaat, wil nog niet zeggen dat de komst van Protix naar Den Bosch van de baan is. De omwonenden zijn op zich positief over de komst van Protix naar Den Bosch, maar vinden wel dat er voor dit bedrijf dan een beter passende locatie moet worden gevonden. Het bedrijf gaat nu alle opties opnieuw bekijken, in en buiten Den Bosch.