Jongerenparticipatie in de energietransitie: hoe organiseer je dat?

Nieuws | Thema: Duurzame energie

april 1, 2021

Flyer | Jongerenparticipatie in de energietransitie: hoe organiseer je dat?

De energietransitie is gebaat bij een brede maatschappelijke betrokkenheid. Maar… ‘de jongere’ denkt en doet nog niet erg actief mee in de reguliere participatieprocessen van gemeenten en regio’s. Om RES-regio’s te helpen jongeren beter te betrekken bij de energietransitie hebben we een flyer gemaakt met tips en praktijkvoorbeelden.

DOWNLOAD FLYER

Zo’n 75 à 80% van de jongeren maakt zich zorgen over het klimaat, blijk uit diverse onderzoeken van de Natuur en Milieufederaties, waaronder de Brabantse Milieufederatie (BMF). En daarbij wil driekwart van de jongeren meer doen voor het klimaat.

Op dit moment worden overal in Nederland belangrijke keuzes gemaakt over de energietransitie: hoe snel, welke energiebronnen, welke productielocaties, onder welk voorwaarden en hoe wordt de lokale gemeenschap betrokken? Bovendien is er komende jaren nog heel wat werk te verzetten. De stem en bijdragen van jongeren mogen daarbij absoluut niet ontbreken. Hoog tijd dus om werk te maken van jongerenparticipatie. Hoe? Door ze op te zoeken waar ze zijn, op een manier die bij hen past.

Geef jongeren een stem

De afgelopen drie jaar hebben de Natuur en Milieufederaties in een reeks verschillende campagnes, projecten en onderzoeken ervaring opgedaan met de doelgroep jongeren. In de flyer ‘Jongerenparticipatie in de energietransitie: hoe organiseer je dat?’ vatten we samen wat we daarbij geleerd hebben. Hierbij staan drie stappen centraal en geven we per stap praktische tips en voorbeelden.

We denken graag mee over hoe jongerenparticipatie in de RES-regio of gemeente vorm kan krijgen. Neem hiervoor contact op met het Servicepunt Energie.

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!