‘Goed dat provincie belang natuur benadrukt in klimaatvisie’

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

juni 18, 2020

‘Goed dat provincie belang natuur benadrukt in klimaatvisie’

Ter illustratie. Foto: VisitBrabant

TILBURG – De Brabantse Milieufederatie (BMF) is tevreden over de visie van het provinciebestuur van Noord-Brabant om problemen met hitte en droogte aan te pakken. Nu is dan ook het moment om de Visie Klimaatadaptatie vast te stellen, schrijft de BMF in een brief aan Provinciale Staten.

De effecten van een opwarmend klimaat worden steeds duidelijker. Klimaatmaatregelen zijn nodig om als Brabant voorbereid te zijn op hevige weersituaties, zoals de huidige stortbuien en extreme droogte. Het provinciebestuur merkt terecht op dat de huidige aanpak onvoldoende is, er moet een schepje bovenop om Brabant klimaatbestendig te maken.

Samen aan de slag

De BMF is verheugd dat het provinciebestuur in de Visie Klimaatadaptatie nadrukkelijk kiest voor ruimtelijke oplossingen om extreme wateroverlast te voorkomen en verdroging tegen te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de manier waarop we onze steden, dorpen en (landbouw)gebieden hebben ingericht. Ook zoekt de provincie de samenhang met de energie- en landbouwtransitie en stikstofopgave.

Deze omslag in denken vraagt moed van alle betrokkenen, om hier niet langer voor weg te lopen maar nu echt de schouders onder de benodigde verandering te zetten. Want met alleen technische en individuele oplossingen per sector worden de ambities niet gehaald.

Natuur als oplossing

De natuur kan helpen bij het opvangen van de effecten van extreme weersituaties. Het College van Gedeputeerde Staten heeft gelijk dat investeren in natuur bijdraagt aan een klimaatbestendig Brabant. “Natuur beschermt tegen hoogwater en is de ‘voorraadschuur’ voor het opslaan van de neerslag die ons grondwater aanvult,” schrijft de BMF in een brief aan het provinciebestuur.

Om Brabant ook in de toekomst klimaatbestendig te maken, is het ook belangrijk om minder water te gebruiken. Het stoppen van de huidige groei alleen is niet voldoende om de grondwaterstand te herstellen en zo verdroging tegen te gaan.

De grondwaterstanden zijn de afgelopen decennia fors gedaald, doordat er meer water is opgepompt dan er is aangevuld. Dat is niet alleen funest voor de natuur, maar op termijn ook voor de landbouw die grondwater gebruikt om te beregenen. Wie zorgt er daarnaast voor dat er voldoende grondwater overblijft om drinkwater van te maken voor ons en de generaties na ons?

BMF steunt ambitie provinciebestuur

Het provinciebestuur van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant heeft de ambitie om Brabant in 2050 klimaatrobuust te maken. De Brabantse Milieufederatie steunt deze ambitie.

Veel maatregelen wil de Brabantse coalitie al nemen om te voldoen aan de natuuropgave en om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. Deze maatregelen dragen bij aan een klimaatrobuust Brabant en de BMF adviseert Provinciale Staten dan ook om deze maatregelen volgens afspraak, uiterlijk 2027, uit te voeren.

Provinciale Staten bespreekt op vrijdag 19 juni de Visie Klimaatadaptatie en de bestuursopdracht ‘Stoppen van verdroging met een water robuuste inrichting van Brabant’. 

Tags:

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur

Het laatste nieuws

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws