Krimp van veestapel is enige oplossing voor stikstofprobleem

augustus 29, 2019

Krimp van de veestapel enige oplossing voor stikstofprobleem

De natuur is van levensbelang voor mens en dier. Dat leren kinderen gelukkig al op jonge leeftijd van hun ouders of op school. Zonder de aanwezigheid van kwalitatief goede natuur is leven onmogelijk. De heren Marc Calon (voorzitter LTO) en Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) hebben deze belangrijke levensles blijkbaar niet meegekregen in hun opvoeding.

Natuurgebieden in Nederland zijn klein, versnipperd en hebben te lijden onder vervuiling. Dagelijks pompen we schadelijke stoffen als stikstof en fijnstof de natuur in. Grofweg 75 procent van de stikstof die in Brabant wordt geproduceerd, komt van de veehouderij. Veel meer dan de industrie en al het verkeer samen. Brabant is dan ook de meest intensieve, veedichte provincie van Nederland. Daarnaast zijn er in Brabant relatief veel intensieve veehouderijen gevestigd in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, zoals De Peel.

In Brabant is teveel stikstof dan ook een van de belangrijkste oorzaken van achteruitgang van biodiversiteit. Als de uitstoot van stikstof niet wordt teruggebracht, zijn alle maatregelen om de natuur te beschermen tevergeefs.

Krimp van de veestapel

De enige oplossing voor onze stikstofproblemen is het houden van minder landbouwdieren. Alle slimme technieken om de uitstoot te verminderen blijken namelijk onvoldoende te werken. Dan blijft er maar één mogelijkheid over, een krimp van de veestapel.

Boeren klagen vaak over de vele regels die er zijn. Die zijn echter het gevolg van decennia aan ‘creatieve oplossingen’ om de veehouderij toch te kunnen laten groeien, ondanks dat daar geen milieuruimte voor is. Met een kleinere veestapel kunnen we werken aan een maatschappelijk gedragen, grondgebonden, natuurinclusieve veehouderij met toekomst en eenvoudigere wetgeving. Goed voor biodiversiteit, het landschap, het klimaat, dierenwelzijn en uiteindelijk de boeren zelf.

De natuur is van levensbelang. De LTO-voorzitter vindt het verkleinen van de veehouderij als oplossing ‘te makkelijk’. Liever jaagt hij alle boeren op kosten door de oplossing te zoeken in nog meer investeringen in technische maatregelen. Maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Dit standpunt blijven we samen met onze achterban consequent vertellen aan beleidsmakers.

Tags:

Neem contact op

Profiel Femke Dingemans

Femke Dingemans

Directeur-bestuurder