Maak Brabant koploper in het verder terugdringen van de stikstofuitstoot!

februari 14, 2020

Maak Brabant koploper in het verder terugdringen van de stikstofuitstoot!

DEN BOSCH – Veel bezorgde Brabanders hadden zich vrijdag verzameld in het provinciehuis. Samen met de BMF lieten ze van zich horen voor de natuur en de gezondheid van alle Brabanders. 

BMF-directeur Femke Dingemans vroeg aandacht voor de zienswijze op de Interim Omgevingsverordening tijdens de Statendag van 14 februari 2020.

“Beste Statenleden,

Namens 109 organisaties en veel bezorgde Brabanders, waarvan een aantal vandaag met ons is meegekomen, vraag ik uw aandacht voor onze zienswijze op de Interim Omgevingsverordening.

Brabant is koploper op veel gebieden. Jammer genoeg ook als het gaat om de uitstoot van stikstof. Deze uitstoot heeft gevolgen voor onze kwetsbare natuurgebieden, maar ook voor de gezondheid van alle inwoners. Generiek uitstel zet een rem op verduurzaming van de agrarische sector. Verduurzaming die juist hard nodig is om verdere schade aan natuur te voorkomen en deze waar mogelijk te herstellen.

Door de uitstoot van stikstof te verminderen, kunnen we het verlies aan Brabantse biodiversiteit een halt toe roepen. En stikstof is niet de enige opgave voor de veehouderij in Brabant. Het drinkwater van Brabant staat onder druk door mestvervuiling, het mooie, typisch Brabantse en ecologisch waardevolle kleinschalige agrarische landschap verdwijnt, het dierenwelzijn lijdt onder de drang naar productiemaximalisatie, er is een klimaatcrisis. Het is van belang voor oplossingen te kiezen die integraal kunnen bijdragen aan deze opgaven. Extensivering en natuurinclusieve landbouw is hier een antwoord op. Het is dan ook van belang dat u met uw beleid de transitie naar grondgebonden, natuurinclusieve landbouw beloont en stimuleert. Ook bij de beslissing waar u nu voor staat.

En als u nu denkt, natuur… natuur … een bloemetjesgordijn is ook natuur. Als u het niet doet voor het herstel van de natuur, doe het dan voor de gezondheid van alle inwoners van Brabant. Want daar draagt u als provinciaal bestuur ook verantwoordelijkheid voor. Luister naar de artsen die waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van stikstof. Op 13 december sprak de heer Van Bebber u toe. Vandaag zal de heer Van de Sande het woord tot u richten.

Alle sectoren moeten meewerken aan het verlagen van de stikstofuitstoot. Vandaag spreekt u echter specifiek over stalsystemen voor de veehouderij. Daar wil de BMF het volgende over zeggen, namens onze aangesloten groepen en bezorgde Brabanders.

Op 13 december riepen wij u op om boeren die de weg naar extensivering en meer duurzame landbouw willen inslaan, experimenteerruimte te bieden. We riepen u ook op om niet alleen te kijken naar stalsystemen, maar integraal te kijken naar de hele bedrijfsvoering van een ondernemer. Met “low tech” aanpassingen, kunnen ondernemers hun emissies ook terugdringen en uiteindelijk op bedrijfsniveau meer bereiken voor natuur en milieu dan met alleen een nieuwe potdichte stal.

Kijk daarom binnen de bedrijfsvoering van de veehouderij naar alle duurzaamheidsopgaven en wat daarbinnen de meest optimale, en toekomstbestendige oplossingen zijn. Die oplossingen moeten uiteraard wel aantoonbaar controleerbaar zijn. Wat die mogelijkheden zijn, zou u kunnen laten onderzoeken.

Voorzitter, de BMF pleit voor beleid dat de transitie naar een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw stimuleert en beloont. En vraagt u om alleen uitstel te verlenen aan die ondernemers die bezig zijn met stalsystemen die daaraan bijdragen, zoals pot- of strooiselstallen. Maar meer tijd nodig hebben om de omslag te maken.

We verzetten ons tegen een algemeen uitstel. Want het stikstofprobleem in Brabant stapelt zich dan in de tussentijd verder op. Bescherm onze volksgezondheid en prachtige natuur. Maak Brabant koploper in het verder terugdringen van de stikstofuitstoot!

Dank u wel.”

 

Tags:

Neem contact op

Laatste nieuws

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws