Milieu in Brabant vraagt om een concreet en ambitieus beleidskader

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

januari 21, 2022

Milieu in Brabant vraagt om een concreet en ambitieus beleidskader

Voorkant van het Beleidskader Milieu van de provincie Noord-Brabant.

Brabant werkt aan een nieuwe beleidskader Milieu. Om de bestaande milieuproblemen op te lossen, vragen de Brabantse Milieufederatie (BMF), Natuurmonumenten en Brabants Landschap om een concreet en ambitieus beleidskader.

In een themabijeenkomst op vrijdag 21 januari spraken Provinciale Staten over de Startnotitie Beleidskader Milieu 2022-2030, als opvolger van het Provinciaal Milieu- en Waterplan. In het nieuwe document moet komen te staan welke milieuambities en -doelstellingen de provincie heeft op dit terrein.

Voorstellen voor gezond milieu

Femke Dingemans is tijdens de themabijeenkomst aanwezig om een inspreekbijdrage te leveren. Als directeur van de BMF wil ze mede namens Natuurmonumenten en Brabants Landschap een krachtig signaal laten horen over het belang van ambitieuze milieudoelstellingen.

De kwaliteit van de leefomgeving in Brabant wordt op verschillende manieren bedreigd. “Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid van onze Brabanders en de dieren en planten die hier in onze provincie leven.”

Om de problemen rondom de kwaliteit van lucht, bodem, water, natuur en gezondheid effectief aan te pakken, doen de natuur- en milieuorganisaties concrete voorstellen:

 • het instellen van donkertegebieden, analoog aan stiltegebieden;
 • het verankeren van de aangescherpte adviesnormen voor fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie in de Omgevingsverordening;
 • het verbeteren van de luchtkwaliteit door voldoende afstand tussen veehouderijen, mestfabrieken en woningen te bewerkstelligen;
 • het gebruik van bestrijdingsmiddelen rondom natuurgebieden uit te faseren;
 • en te zorgen dat het vliegverkeer in Brabant afneemt.

50 jaar milieuzorg

Het Brabantse parlement praat over ambities voor milieu in het jaar dat de Brabantse Milieufederatie 50 jaar bestaat. De maatschappelijke organisatie is in 1972 opgericht als ‘overkoepelend en alle particulieren krachten bundelend orgaan voor de milieuzorg’.

In de inspreekbijdrage verwijst directeur Dingemans naar dit jubileum om het belang van handhaving bij milieuovertredingen te benadrukken. “De bestuursmentaliteit mag in 50 jaar milieugerichter zijn geworden, tegelijkertijd staat of valt succesvol milieubeleid nog steeds bij goede naleving van de regels. Adequate handhaving bij milieudelicten, zoals lucht- en bodemverontreiniging, is daarom van groot belang.”

Ze verwijst daarbij ook naar erevoorzitter Van Wijmen: “Wij allen samen vormen de overheid en een gezond milieu is ieders (grond)recht. Maar met dat recht correspondeert een plicht, namelijk natuur en milieu dan ook in stand te houden.”

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving is van levensbelang, voor huidige en toekomstige inwoners van de provincie. Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de BMF denken graag met de provincie mee over hoe dit te bereiken.

 • LEES INSPREEKBIJDRAGE
  Dank u wel voorzitter.

  Wat fijn om weer in uw midden te kunnen zijn vandaag.

  En dat aan het begin van ons jubileumjaar. De Brabantse Milieufederatie bestaat namelijk 50 jaar. En al 50 jaar maken wij ons, samen met onze 112 lokale vrijwilligersorganisaties, sterk voor een mooi en duurzaam Brabant. En dat doen we samen met partners, zoals Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Mede namens hen geef ik u vandaag graag input mee voor het nieuwe beleidskader Milieu.

  U heeft eerder onze inspreekbijdrage ontvangen. Graag licht ik enkele aspecten nader toe.

  Ten eerste, we zijn blij dat er een beleidskader Milieu komt, als opvolger van het Provinciaal Milieu- en Waterplan. Daar is ook alle aanleiding voor, want de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant wordt op verschillende manieren bedreigd. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid van onze Brabanders en de dieren en planten die hier in onze provincie leven.

  We roepen u daarom op om vanuit uw controlerende taak toe te zien op een goede aansluiting tussen de verschillende beleidskaders, zoals de beleidskaders Mobiliteit, Natuur, Water, Leefomgeving, Landbouw & Voedsel en natuurlijk het beleidskader Gezondheid.

  De bestaande problemen rondom de kwaliteit van lucht, bodem, water, natuur en gezondheid kunnen alleen effectief worden aangepakt met een concreet en ambitieus beleidskader. U bepaalt vandaag of u genoegen neemt met het behalen van de wettelijke normen of dat u Gedeputeerde Staten oproept om meer ambitie te tonen. In het belang van Brabant.

  U kunt het College op weg helpen met concrete maatregelen, zoals:
  > het instellen van donkertegebieden, analoog aan stiltegebieden;
  > het verankeren van de aangescherpte adviesnormen voor fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie, in de Omgevingsverordening;
  > het verbeteren van de luchtkwaliteit door voldoende afstand tussen veehouderijen, mestfabrieken en woningen te bewerkstelligen;
  > het gebruik van bestrijdingsmiddelen rondom natuurgebieden uit te faseren;
  > en te zorgen dat het vliegverkeer in Brabant afneemt.

  Tot slot, de bestuursmentaliteit mag in 50 jaar milieugerichter zijn geworden, tegelijkertijd staat of valt succesvol milieubeleid nog steeds bij goede naleving van de regels. Adequate handhaving bij milieudelicten, zoals lucht- en bodemverontreiniging, is daarom van groot belang. Omdat gemeenten vaak bevoegd gezag zijn voor vergunningverlening, is de provincie afhankelijk van de bereidheid van gemeenten om hier in te investeren. Terwijl de effecten van milieudelicten zich niet beperken tot eigendoms- en gemeentegrenzen. Dat vraagt om bovenregionale afspraken. Het beleidskader Milieu kan hiervoor een goed startpunt zijn.

  Een schone, gezonde en veilige leefomgeving is van levensbelang, voor huidige en toekomstige inwoners van onze mooie provincie. Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie denken graag met de provincie mee over hoe u dit kunt bereiken.

  Voorzitter, bij het 15-jarig bestaan van de BMF schreef onze erevoorzitter Van Wijmen: “Wij allen samen vormen de overheid en een gezond milieu is ieders (grond)recht. Maar met dat recht correspondeert een plicht, namelijk natuur en milieu dan ook in stand te houden.”

  De BMF doet dat door het ondersteunen van groene vrijwilligers, het informeren van publiek en beleid, en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. En we laten graag zien hoe het wel kan. Door ontwikkelingen te stimuleren die bijdragen aan een mooi en duurzaam Brabant.

  Dat doen we sinds 1972 en dat mag u in de toekomst ook van ons verwachten.

  Dank u wel.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!