Minister Wiebes staat gaswinning bij Waalwijk en Loon op Zand toe; BMF gaat in beroep

november 22, 2018

Minister Wiebes staat gaswinning bij Waalwijk en Loon op Zand toe; BMF gaat in beroep

Onder het motto ‘No fracking way’ kwamen de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten een half jaar terug in actie tegen de winning van nog meer gas in Waalwijk-Noord en Loon op Zand. Maar liefst 370 mensen dienden samen met ons een zienswijze in. In totaal zijn 571 zienswijzen ingediend.

Ondanks de vele bezwaren heeft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat toch ingestemd met het winningsplan. Het bedrijf Vermilion Energy krijgt toestemming om gas te gaan winnen onder Waalwijk en Aalburg en Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid.

De BMF ontving vorige week het besluit van de Minister Wiebes. Ook iedereen die samen met de BMF een geldige zienswijze heeft ingediend ontving van de Minister een brief. Daarin staat informatie over het instemmingsbesluit en over de mogelijkheden om daartegen in beroep te gaan. Tegen het besluit kan tot en met 20 december 2018 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State.

Op dit moment bestuderen wij nog het besluit. Vervolgens stellen wij een concept-beroepschrift op. Dit concept-beroepschrift zullen wij op onze website publiceren, zodat ook anderen het kunnen gebruiken. Wij wijzen er alvast op dat alleen belanghebbenden in beroep kunnen gaan. Wil je als belanghebbende worden erkend, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Enkele indieners, die via de BMF een zienswijze hebben ingediend, hebben daarin geen adres aangegeven. Zij kregen dus geen brief van de Minister, maar kunnen hier alle informatie vinden.

Binnenkort dus meer hierover op deze plaats. Ook over de stand van zaken bij het winningsplan Loon op Zand, waar ook de BMF en bewoners zienswijzen indienden, kunnen wij binnenkort meer melden.

Tags: