Natuur verdient betere bescherming tegen recreatief helikopterverkeer

oktober 2, 2018

Natuur verdient betere bescherming tegen recreatief helikopterverkeer

Voorgestelde maatregelen onvoldoende om verstoring te voorkomen

De provincie heeft nieuwe regels aangekondigd om het aantal pretvluchten met helikopters aan banden te leggen. Natuurorganisaties zijn blij dat Brabant de regels wil aanscherpen, maar constateren ook dat de voorgestelde maatregelen de rust in natuurgebieden nog onvoldoende veiligstellen. De bufferzone rondom natuurgebieden moet worden vergroot en gelden voor alle natuurgebieden in Brabant, zeggen de natuurorganisaties. Ook het aantal toegestane vliegbewegingen moet verder omlaag.

Dit voorjaar stuurden Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten een brief aan de provincie Noord-Brabant om aandacht te vragen voor het grote aantal ontheffingen voor recreatieve helikoptervluchten bij natuurgebieden. De provincie heeft daarop aangegeven dat ze bereid is de regels voor helikopters aan te passen. De natuurorganisaties vinden het positief dat de provincie een bufferzone rond natuurgebieden gaat instellen en een maximum gaat stellen aan het aantal vliegbewegingen. De nu voorgestelde maatregelen zijn echter onvoldoende om overlast te voorkomen.

Uitbreiden bescherming
In een brief aan de provincie vragen de natuurorganisaties om een bufferzone van 2150 meter in plaats van 1000 meter. De provincie Noord-Holland hanteert een dergelijke norm, die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zou de bescherming moeten worden uitgebreid naar het hele natuurnetwerk Brabant en leefgebieden van kwetsbare soorten zoals weidevogels. In het voorstel van de provincie worden enkel Natura 2000- en stiltegebieden beschermd met een bufferzone waarbinnen helikopters niet mogen opstijgen en landen.

BMF-directeur Selçuk Akinci: “de herrie van helikopters verstoort de rust in een Natuurgebied. Zeker in het broedseizoen hebben bijvoorbeeld vogels daar last van. Een helikopterzone van 1000 meter is dan echt niet voldoende. Ook het maximum van 100 vluchten per dag ligt veel te hoog. Het zou er op neer komen dat bij een evenement om de vier minuten een helikopter mag landen of opstijgen.”

De provincie neemt naar verwachting in de loop van het najaar een beslissing over de beleidsregel.

Tags: