Natuurorganisaties willen geen onbegrensde helikoptervluchten bij natuur

februari 8, 2018

Natuurorganisaties willen geen onbegrensde helikoptervluchten bij natuur

Ondanks eerdere bezwaren van de Brabantse Milieufederatie, het Brabants Landschap en Natuurmonumenten, heeft de provincie Noord-Brabant eind december wederom een groot aantal ontheffingen verleend voor helikoptervluchten. In veel gevallen gaat het om zeer ruime (generieke) ontheffingen, waarin de locaties en zelfs de data niet zijn gespecificeerd. De natuurorganisaties dringen er bij de provincie op aan deze ontheffingen in te trekken of aan te passen.

De natuurorganisaties hebben er begrip voor dat aan ambulance- en politievluchten en andere vluchten met een groot openbaar belang een ruime ontheffing wordt verleend. Daarnaast vliegen er in Brabant ook veel defensiehelikopters. Maar wat BMF, Brabants Landschap en Natuurmonumenten niet begrijpen is dat er voor puur recreatieve vluchten geen enkele beperking geldt met het oog op de bescherming van de natuur. De nu verleende generieke ontheffingen maken het mogelijk dat dergelijke pleziervluchten kunnen opstijgen en landen tot aan de rand van natuurgebieden. Dat betekent dat er ook boven natuur- en stiltegebieden wordt gevlogen met alle geluidsoverlast en verstoring van de natuur van dien.

Vooral in het drukke Midden-Brabant hebben de grotere natuurgebieden een belangrijke functie als plekken waar men nog kan genieten van stilte en rust. Die stilte en rust komen nu in het gedrang. Daarom maken de natuurorganisaties bezwaar tegen deze ontheffingen. Bij de provincie dringen zij erop aan die ontheffingen in te trekken, dan wel zodanig aan te passen dat er tot op enkele kilometers van (grotere) natuur- en stiltegebieden niet opgestegen mag worden. Een provincie als Noord-Holland heeft onlangs al een dergelijke bepaling opgenomen in haar beleid. Daar mag in de regel niet opgestegen worden binnen 2150 meter van kwetsbare gebieden.

Afgelopen najaar maakten de BMF, het Brabants Landschap en Natuurmonumenten al bezwaar tegen ontheffingen van de provincie voor recreatieve helikoptervluchten vanaf locaties vlakbij de natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Mortelen. In al deze gevallen hield de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB), die namens de provincie de ontheffingen verleende, onvoldoende rekening met de belangen van natuur en milieu. Daarom drongen de natuurorganisaties erop aan om de verleende ontheffingen in te trekken en het huidige, veel te soepele beleid aan te scherpen.

Naar aanleiding hiervan toonden de provincie en OMWB zich bereid om het te soepele beleid kritisch tegen het licht te houden en zo nodig de huidige beleidslijnen aan te passen. De provincie heeft laten weten op dit moment te werken aan aanpassing van de provinciale beleidsregels. De natuurorganisaties volgen deze ontwikkelingen op de voet en zullen op basis daarvan bepalen of zij hun bezwaarschriften al dan niet doorzetten.

Tags: