Infographic | REKS Hart van Brabant is op de goede weg

Nieuws | Thema: Duurzame energie

juli 1, 2020

Infographic | REKS Hart van Brabant is op de goede weg

Illustratie: Lisa de Roo

De Brabantse Milieufederatie wil samen met de Brabantse regio’s werken aan een succesvolle energietransitie. Voor de REKS-regio Hart van Brabant heeft de BMF de conceptversie van de regionale energiestrategie beoordeeld met een 7. Dat is een prima uitgangspositie om tot een goede definitieve REKS 1.0 te komen.

De Concept REKS Hart van Brabant is gereed en openbaar gemaakt. De BMF heeft deze conceptversie de afgelopen periode beoordeeld. De natuur- en milieuorganisatie is betrokken bij de Regionale Energiestrategieën in Brabant. Daarbij komt ze op voor de belangen van natuur, landschap en milieu. Daarnaast heeft de BMF oog voor burgerparticipatie en energiecoöperaties.

Tekst gaat verder na de infographic.

Beweeg met de muis over de onderwerpen en ontdek waarom er is gekozen voor een bepaalde kleur. Daarnaast geven we aan wat zeker behouden moet worden, maar ook de belangrijkste punten om aan te werken voor de REKS 1.0.

Legenda
Groen: Redelijk tot zeer tevreden
Geel: Er is verbetering mogelijk
Rood: Onvoldoende

12 punten

De BMF beoordeelt de verschillende concept strategieën op 12 punten verdeelt over drie categorieën. De drie belangrijkste thema’s en vragen die horen bij de verschillende categorieën zijn:
Energie-opgave
Is de ambitie voor duurzame elektriciteit en opwek van warmte hoog genoeg? Wordt er voldoende gedaan aan energiebesparing? Wordt in de mix voldoende ingezet op zonne-energie op daken?
Zorgvuldig ruimtegebruik
Worden locaties voor wind- en zonne-energie in het buitengebied zorgvuldig gekozen? Wordt voldoende rekening gehouden met waardevolle natuur- en cultuurhistorische landschappen?
Maatschappelijk draagvlak
Worden inwoners voldoende betrokken bij de RES? Worden lusten en lasten van de energietransitie eerlijk verdeeld? Worden de afspraken van de RES goed geborgd in beleid?

Breed gedragen beoordeling

De beoordeling is gebaseerd op de gemeenschappelijke visie van de BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, en ook op basis van een consultatie van ruim 100 Brabanders tijdens verschillende bijeenkomsten. Kortom, het is een breed gedragen beoordeling van inwoners en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.

De Concept REKS is een tussenstap naar de definitieve Regionale Energie en Klimaatstrategie REKS 1.0 die medio 2021 moet worden vastgesteld. Het is nu aan de verschillende gemeenteraadsfracties om de definitieve route te bepalen. De Brabantse Milieufederatie wil met deze informatie samen met de RES-regio’s koers zetten naar een mooi en duurzaam Brabant!

Conclusie Hart van Brabant

Deze REKS is goed op weg! Het combineert de energietransitie met de klimaatopgave. Er is in deze REKS duidelijk aandacht voor natuur, milieu en landschap. Daarnaast worden maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven nadrukkelijk betrokken. Met name op besparing, zon-op-dak en de warmtetransitie zijn nog stappen te maken!

Neem contact op

Laatste nieuws

 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur
 • Nieuws
  13 maart 2024 Ecodorp Klein Oers wint prijs voor meest circulaire bewonersinitiatief van Brabant

Meer nieuws