Ruim 21.000 handtekeningen tegen Megastal bij Kampina

september 10, 2018

Ruim 21.000 handtekeningen tegen Megastal bij Kampina

Toon Loonen (links) en Selçuk Akinci overhandigen de petitie aan wethouder Esther Langens
Toon Loonen (rechts) en Selçuk Akinci overhandigen de petitie aan wethouder Esther Langens

Ruim 21.000 mensen tekenden de petitie van Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie tegen de bouw van een megastal aan de rand van natuurgebied Kampina. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie overhandigden de handtekeningen vandaag aan de gemeente Oirschot. Wethouder Esther Langens nam de petitie in ontvangst.

Langens gaf aan dat ook de gemeente de megastal liever niet komen. Desondanks heeft het gemeentebestuur na intrekking van een oude vergunning toch een nieuwe vergunning afgegeven. Onbegrijpelijk, zeggen Natuurorganisaties en omwonenden. Samen met de 21.319 ondertekenaars van de petitie vragen zij de wethouder om alsnog alles in het werk te stellen om de bouw van de megastal aan de Logtsebaan te voorkomen.

Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten: „we zijn blij met de enorme steun voor onze strijd. De 21.000 handtekeningen tonen aan dat er geen draagvlak is voor een megastal op deze kwetsbare locatie. We hopen dan ook dat de gemeente donderdag tijdens de rechtszaak alles inzet om de intrekking van de vergunning te verdedigen.”

Kampina kwetsbaar
De Megastal met 16.000 varkens is gepland aan de Logtsebaan, pal naast de Kampina in Brabant. Een slechtere locatie is in Brabant nauwelijks denkbaar. De Kampina heeft al zwaar te lijden onder de uitstoot van ammoniak, waardoor er verzuring optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Uit ammoniakmetingen blijkt dat, in strijd met het overheidsbeleid, de ammoniakconcentraties in dit gebied de laatste jaren zelfs weer toenemen. Met de komst van de megastal komt daar nog een nieuwe bron van ammoniak bij. Dit gaat de draagkracht van de natuur ver te boven, waardoor de  vele inspanningen om dit Europees beschermde top natuurgebied te behouden en herstellen te niet gedaan worden.

Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: „het beleid rondom de veehouderij is enorm in ontwikkeling. Het is gericht op minder stikstof, minder dieren en minder overlast. Dat er dan een megastal vergund wordt, pal naast zo’n kwetsbaar natuurgebied als de Kampina, is onbestaanbaar.”

Forse meer ammoniak
De aanvraag van de ondernemer is gebaseerd op oudere vergunningen waarvan nooit gebruik is gemaakt. Daarom hebben Natuurmonumenten en de BMF de gemeente gevraagd om die oude vergunning in te trekken. Dat niet-gebruikte vergunningen na verloop van tijd worden ingetrokken, is zelfs de afspraak tussen provincie en gemeenten. De gemeente heeft daarop de oude vergunning ingetrokken, maar vlak daarna ook een nieuwe vergunning verleend. Juridisch lijkt het dan alsof er geen sprake is van meer ammoniak-uitstoot. Maar omdat de oude vergunning nooit is gebruikt om een stal te bouwen, is er in werkelijkheid straks sprake van een toename die circa 175 keer groter is dan op papier.

Rechtzaak
De afgelopen 25 jaar is er veel overheidsgeld geïnvesteerd in sanering van intensieve veehouderijen rondom de Kampina. De vestiging van een nieuw bedrijf op deze locatie staat haaks op het overheidsbeleid ten aanzien van de intensieve veehouderij. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben inzake de vergunning voor de megastal in Oirschot beroep aangetekend, 13 september dient de rechtszaak bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.

Tags: