Samen naar een duurzame landbouw

april 23, 2015

Samen naar een duurzame landbouw

Met alle recente aandacht voor de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen zien we opnieuw dat de huidige landbouw tegen zijn grenzen aanloopt. Als Brabantse Milieufederatie willen we naar een ander landbouwsysteem toe. Een landbouwsysteem dat niet ten koste gaat van onze natuur, onze bodem en ons water. Dat kunnen we realiseren! Door meer in te zetten op een landbouw die de kracht van de natuur benut in plaats van tegengaat, een landbouw die ziekten en plagen voorkomt in plaats van ze te moeten bestrijden.

Op provinciaal niveau hebben wij een Netwerk Goed Boeren opgezet om boeren te ondersteunen die de stap willen maken naar verduurzaming en vermaatschappelijking van hun bedrijfsvoering. Maar juist op lokaal niveau liggen er nog veel kansen. Om deze kansen optimaal te benutten hebben wij alle support nodig die we kunnen krijgen. Via deze weg willen wij dan ook onze groepen, supporters en andere geïnteresseerden om hulp vragen.

In bijgaand actieplan hebben we enkele suggesties gedaan hoe we ons op lokaal niveau kunnen inzetten voor dat andere landbouwsysteem. De rol die gemeenten hebben in het vormgeven van een beleid ten aanzien van de toekomst van de landbouw, de productie van gezond voedsel en de leefbaarheid van het buitengebied wordt immers steeds groter. Laten we daarom – naast het beperken van de overlast en het tegengaan van de milieubelasting – de kansen die er liggen om op lokaal niveau de verduurzaming van de landbouw kracht bij te zetten met beide handen aangrijpen!

Tags: