Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Netwerk Goed Boeren

Netwerk Goed Boeren

Vernieuwende boeren, die op zoek zijn naar alternatieven voor het huidige landbouwsysteem, boeren die een bedrijf willen dat verbonden is met het land, de omgeving en met de maatschappij, dat zijn de boeren die meedoen in het Netwerk Goed Boeren, dat onlangs is opgericht. Het netwerk is een ontmoetingsplaats voor deze boeren en een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen in de landbouwsector. In het netwerk doen landbouwbedrijven uit allerlei sectoren mee.

De boeren in het netwerk hebben ervaring met vernieuwing op landbouwkundig en maatschappelijk gebied. Ze zetten in op het versterken van de biodiversiteit op hun bedrijf, op goed bodembeheer en op het sluiten van kringlopen. Ze zoeken contact met burgers door bijvoorbeeld hun producten anders te vermarkten, ze streven ernaar hun bedrijf in te passen in de natuurlijke omgeving en ze zijn op zoek naar alternatieve vormen van financiering waardoor ze minder afhankelijk zijn van de bank.

De boeren in het Netwerk Goed Boeren willen deze kennis graag delen, maar ze willen ook samen op zoek naar nieuwe manieren om de relatie van de bedrijven met hun omgeving te versterken. Communicatie met collega-boeren en met burgers speelt daarbij een belangrijke rol.

Bodem, goed bodembeheer, grondgebondenheid en samenwerking daarin zijn de onderwerpen van waaruit gewerkt wordt om de vernieuwingen te versterken.

Daarnaast wil het Netwerk Goed Boeren de huidige knelpunten en de kansen op vernieuwing onder de aandacht brengen bij de politiek, bij bestuurders en beleidsmakers, en hen daarin adviseren, zodat meer ontwikkelruimte gecreëerd wordt voor de bedrijven in dit netwerk. Het netwerk wil een toekomstvisie voor de landbouw tonen. Het is de bedoeling speciaal ook jongeren hierbij te betrekken en op termijn een ‘Netwerk Goed Boeren Jongeren’ op te richten.

De Brabantse Milieufederatie coördineert het Netwerk Goed Boeren, wij faciliteren en ondersteunen het en leggen contacten. Het netwerk houdt zich niet alleen bezig met innovaties op het gebied van kringlopen en grondgebruik, maar ook met sociale innovatie, met de relatie tussen landbouw en maatschappij, tussen producent en consument. Juist op dit gebied ligt ook onze kracht.

Meer weten over het netwerk en de betrokken boeren? Bekijk dan het filmpje.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF