Speech | Mestverwerking is geen duurzame oplossing

juli 11, 2019

Speech | Mestverwerking is geen duurzame oplossing


Mestverwerking was en is geen duurzame oplossing voor de Brabantse natuur en onszelf. Dat betoogt adjunct-directeur Misha Mouwen tijdens het Provinciale rondetafelgesprek mestbewerking. De aanpak van het mestoverschot – via mestverwerking – staat het verbeteren van de leefomgeving in de weg.

DOWNLOAD ONZE FACTSHEET

“Het nieuwe provinciebestuur streeft naar het verbeteren van de waterkwaliteit, kwaliteits- in plaats van kwantiteits gedreven landbouw, en energiebesparing en circulaire economie,” zegt Misha Mouwen. “In deze ambitie passen niet de enorme Brabantse dierenaantallen, het daaruit volgende mestoverschot en de schijnoplossing mestverwerking. Dat wordt nu volop door de actualiteit bevestigd.”

Grondgebonden landbouw
Het plan om kunstmest te vervangen door mestbewerkingsproducten blijft de té grote veestapel faciliteren. Het mineralenconcentraat is net zo schadelijk als kunstmest. En mestverwerking staat haaks op een circulaire economie.

De Brabantse Milieufederatie pleit ervoor om te stoppen met wensdenken over mestverwerking en kunstmestvervanging als oplossing. Kies nú – en niet pas over 15 jaar – voor minder dieren in Brabant en een gezonde, volhoudbare en grondgebonden landbouw. En zet alle financiële middelen daarvoor in.

DOWNLOAD DE HELE SPEECH

 

Tags: