Statenleden bezoeken biologische boeren

juni 28, 2018

Statenleden bezoeken biologische boeren

De BMF heeft als secretariaat van het Goed Boeren netwerk op 15 juni een werkbezoek georganiseerd voor Statenleden.

De Statenleden bezochten twee biologische boeren: varkenshouder Arno Baijens van de Beukentuin (Hoogeloon) en Jan van den Broek van ’t Schop (Hilvarenbeek). Onderweg kwam in Baarschot de bus nog langs een perceel van varkenshouder Ben Bruurs van den Elshorst, die daar kort vertelde over zijn experimenten daar met natuurinclusieve landbouw.

De ontvangende boeren vertelden over hun bedrijf en werkwijze en ook de andere boeren uit het Goed Boeren netwerk bespraken met de Statenleden wat de Provincie zou kunnen doen voor de transitie naar een duurzame landbouw. Er was een goede opkomst met 21 mensen vanuit de Provincie, waaronder alle politieke partijen en twee directeuren. Afsluitend was er een lekkere lunch, verzorgd door ’t Schop.


De Brabantse Milieufederatie coördineert het Netwerk Goed Boeren: wij faciliteren en ondersteunen het en leggen contacten. Het netwerk houdt zich niet alleen bezig met innovaties op het gebied van kringlopen en grondgebruik, maar ook met sociale innovatie, met de relatie tussen landbouw en maatschappij, tussen producent en consument. Daarnaast adviseert het netwerk overheden over de vernieuwing van de sector. Zo draagt het netwerk bij aan de gewenste transitie richting een maatschappelijk verantwoorde en duurzame agrarische sector. Netwerk Goed Boeren heeft een eigen website.